Regelgeving Wallonië rond aanschaf huisdier

Sinds 1 juli 2022 moet iedereen in Wallonië die een dier wil kopen, adopteren of krijgen, een vergunning kunnen voorleggen.

Deze vergunning moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de Waalse koper en geldt als bewijs dat deze persoon het recht heeft om dieren te houden. Verkopers zijn verplicht om dit document op te vragen.

Wat als je als verkoper in Vlaanderen woont? Asielen, verkopers en kwekers in Vlaanderen moeten dit document niet opvragen, ook niet als de koper of adoptant in Wallonië woont.

Wat als je als koper, woonachtig in Vlaanderen, een dier wilt aanschaffen in Wallonië? In dat geval moet je ook een vergunning kunnen voorleggen. Je kan dit vooraf aanvragen en verkrijgen bij:

Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environement, Agriculture
Avenue Prince de Liège 15 | 5100 Jambes
fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be

Vermeld steeds jouw naam, adres en rijksregisternummer.

Meer informatie over de Waalse regelgeving vind je hier.

Naar top