Referentieadres bij het Sociaal Huis

Bepaalde situaties kunnen ertoe leiden dat je geen vast adres of vaste woonplaats hebt in België. Je kan je dan in bepaalde gevallen laten inschrijven op een referentieadres bij een rechtspersoon. In dat geval is het referentieadres jouw officieel adres. Zo ben je administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit referentieadres toegestuurd.

De rechtspersoon bij wie je een referentieadres wil nemen, moet hiervoor zijn toestemming geven.

Daklozen en gedetineerden zonder verblijfplaats kunnen een referentieadres vragen bij het Sociaal Huis.

Voor wie

  • Personen die dakloos zijn en onvoldoende bestaansmiddelen hebben.
    Uit sociaal onderzoek zal blijken of je aan de voorwaarden als dakloze voldoet. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen.
  • Gedetineerden zonder verblijfplaats of ooit ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Truiden op voorwaarde dat ze opgesloten waren in het binnenland.

Voorwaarden

  • Je hebt geen hoofdverblijfplaats in België;
  • Je doet beroep op een rechtspersoon om een referentieadres ter beschikking te stellen;
  • Het referentieadres mag niet je werkelijke verblijfplaats zijn. Je mag er niet op regelmatige basis of permanent overnachten.

Rondtrekkende bevolkingsgroepen kunnen een referentieadres bekomen bij een rechtspersoon als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het gaat om een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk;
  • De rechtspersoon heeft 5 jaar rechtspersoonlijkheid;
  • De specifieke doelstelling in de statuten van de vereniging is het behartigen of verdedigen van de belangen van één of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Opgelet! Als je illegaal in België verblijft, kan je geen referentieadres krijgen.

Wat meebrengen

Breng mee:

Kostprijs

Gratis

Hoe beëindigen?

Je kan op eender welk moment een einde stellen aan het referentieadres. Ook de persoon, die je een referentieadres verstrekt, kan dat doen.

Wat moet je doen bij beëindigen van het referentieadres?

Je brengt de andere partij en team Dienstverlening hiervan schriftelijk op de hoogte. De rechtspersoon doet hetzelfde.

Digitaal loket

Naar top