Raadscommissies

De vergaderingen van de raadscommissies vinden meestal plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis op de Grote Markt en starten om 19u, tenzij anders vermeld. De uitnodiging met vermelding van onderwerpen en locatie kan je hieronder downloaden.

Herbekijken

Bekijk hieronder de opnames van de raadscommissie(s) van juni.

Je kan de video's van eerdere raadscommissies bekijken via ons Youtube-kanaal.

Data raadscommissies 2024

Naar top