Promotie van activiteiten

Promoot je activiteit! Organiseer jij een activiteit of evenementen, dan willen we jou maximaal ondersteunen in je communicatie.

UiT in Sint-Truiden

www.uitinsint-truiden.be | www.sint-truiden.be/activiteiten

Geef je event in op www.uitdatabank.be. Hiervoor vraag je een paswoord en login aan. Daarna kan je jouw activiteit gratis ingeven.

Je activiteit of event verschijnt nu automatisch op de website www.uitinsint-truiden.be, www.sint-truiden.be/activiteiten en www.uitinvlaanderen.be. Ook de kalender van ons stadsmagazine wordt samengesteld op basis van de activiteiten die zijn ingevoerd in de UiTdabank.

Klik hier om je activiteit in te voeren in de UiTdatabank!

Schermen in horecazaken

Alle activiteiten van erkende verenigingen kunnen via schermen in horecazaken gepromoot worden. Het lokaal bestuur Sint-Truiden sloot hiervoor een samenwerking af met IChannel. Deze samenwerking loopt 12 maanden, van 1 maart 2024-1 maart 2025, en zal op regelmatige basis geëvalueerd worden.

Schermen inzetten voor jouw activiteit?

Hier vind je meer info

Digitale infoborden

Voor haar communicatie maakt het lokaal bestuur Sint-Truiden sinds 2021 gebruik van digitale infoborden. De borden zijn terug te vinden op verschillende -drukbezochte- plekken in het stadscentrum en in diverse stadsgebouwen. Het lokaal bestuur gebruikt deze infoborden onder andere voor boodschappen in verband met de werking van de diensten en de dienstverlening van het lokaal bestuur Sint-Truiden, het promoten van activiteiten of evenementen georganiseerd door het lokaal bestuur of waaraan de stad haar medewerking verleent, informeren van inwoners bij calamiteiten en acute situaties, informatie van algemeen belang, etc.

Digitale infoborden inzetten voor jouw evenement?

Hier vind je meer info

Onze stadskanalen zijn steeds politiek en commercieel neutraal. Communicaties die hieronder gecategoriseerd zijn, worden niet ondersteund.

Affiches en flyers

Wildplakken is ten strengste verboden! Aanplakken op privé-eigendom zonder toelating van de eigenaar is uit den boze. Elektriciteitscabines, bushokjes, muren en straatmeubilair gebruik je dus best niet als plakpaal.

Iedereen die een flyeractie wenst te organiseren, dient deze aan te vragen bij het lokaal bestuur Sint-Truiden. Meer bepaald dient een voorafgaande machtiging te worden aangevraagd.

Op de openbare markten is enkel flyeren vanuit een vaste stand buiten het marktplan toegelaten van waaruit de flyers kunnen worden meegegeven aan de voorbijgangers. De machtiging dient minstens 16 dagen voor de flyeractie aan de hand van het formulier dat je hier kan downloaden aangevraagd te worden: Aanvraagformulier | Flyeren71,7 Kb(pdf)

Gerelateerde items

Naar top