Projectsubsidie

Het lokaal bestuur Sint-Truiden geeft jou of je vereniging graag een duwtje in de rug met deze subsidies.

De projectsubsidies hebben tot doel om (financiële) ondersteuning te bieden aan initiatieven en jongeren die vernieuwende, experimentele en originele  jeugdwerkvormen of activiteiten,… op willen zetten en/of het naar buiten treden van het jeugdwerkinitiatief willen aanpakken.

Lees het subsidiereglement om na te gaan jouw initatief of activiteit in aanmerking komt voor deze subsidie.

Hoe aanvragen?

Dien je aanvraag in bij team Sport & jeugd: Aanvraagformulier | Projectsubsidies117,9 Kb(pdf)

In dit document kan je ook het reglement terugvinden.

De aanvragen worden jaarlijks verzameld. Na afloop van het project moet de aanvrager een evaluatieverslag indienen binnen een termijn van max. 30 dagen en vóór 30 september van het huidige betoelagingsjaar.

Projecten die aflopen na 30 september komen in het volgend betoelagingsjaar in aanmerking. Voer je project ook steeds in in de UiTdatabank.

Naar top