Adviescommissie beeldende kunsten

Met het oog op inspraak bij het stedelijk beleid inzake beeldende kunst en bij de aankoop/plaatsing van een kunstwerken in openbare gebouwen en op openbare plaatsten, heeft het lokaal bestuur Sint-Truiden een commissie voor beeldende kunsten opgericht. 

De commissie heeft als doel, na verzoek of op eigen initiatief:

  • het beleidsplan beeldende kunsten te adviseren;
  • het adviseren van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij de aankoop/plaatsing van van kunstwerken in openbare gebouwen en op openbare plaatsen;
  • het adviseren van dezelfde organen inzake de organisatie van een breder draagvlak voor beeldende kunsten en het stimuleren van een degelijk beleid;
  • het adviseren van een beelden kunstenbeleid;
  • het adviseren van een tentoonstellingsbeleid en de programmering van tentoonstellingen georganiseerd door cc de Bogaard of tentoonstellingen bij specifieke stedelijke initiatieven;
  • het evalueren van alle reeds bestaande kunstwerken aan de hand van een inventaris die wordt opgemaakt.

Het organiek reglement van deze adviescommissie kan je hieronder raadplegen

Downloads

Naar top