Procedure bekendmaking openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunning

Onderstaande werkwijze geldt enkel voor omgevingsvergunningen.

Op de website van de Vlaamse overheid kan iedereen bij het inzageloket voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is. 

Bij sommige vergunningsaanvragen is een openbaar onderzoek nodig. Dit om na te gaan of omwonenden of andere burgers geen bezwaren hebben tegen het project. In dat geval krijgen de omwonenden een brief van de stad.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je alle stukken van het dossier raadplegen, zoals plannen, de beschrijvende nota en de foto’s. Een dossier in openbaar onderzoek is enkel raadpleegbaar gedurende de periode van het openbaar onderzoek. Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek hangt de aanvrager van het project een gele affiche uit aan de locatie van de vergunningsaanvraag.

Via het inzageloket kan je ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan team Omgeving en Wonen.

Een overzicht van de beslissingen kan je ook in onze consultatieomgeving raadplegen. 

Ga naar het overzicht

Naar top