Privacyverklaring nieuwsbrieven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring voor nieuwsbrieven leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken in het kader van onze nieuwsbrieven.

Verwerking van persoonsgegevens

De teams van het lokaal bestuur Sint-Truiden sturen periodiek nieuwsbrieven om je te informeren over hun activiteiten en/of werking. Je kan zelf kiezen welke nieuwsbrieven je wel of niet wenst te ontvangen door je in te schrijven via de pagina nieuwsbrieven.sint-truiden.be. Uitschrijven kan eenvoudig door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief. 
In het kader van het uitsturen van nieuwsbrieven verwerkt het lokaal bestuur Sint-Truiden enkele persoonsgegevens: e-mailadres, naam en voornaam. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd.
De toestemming kan altijd ingetrokken worden door gebruik te maken van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Bepaalde personeelsleden van het lokaal bestuur Sint-Truiden hebben toegang tot bovenvermelde persoonsgegevens, uitsluitend in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven.

Voor het uitsturen van de nieuwsbrieven en het beheer van de gegevens van de abonnees werkt het lokaal bestuur Sint-Truiden samen met een leverancier van een gespecialiseerd softwarepakket. Het is dan ook mogelijk dat medewerkers van deze leverancier ook toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Met de leverancier werden contractuele afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens via een verwerkingsovereenkomst. Hierin werd ook vastgelegd dat de leverancier de gegevens nooit voor eigen doeleinden mag gebruiken.
Er wordt bovendien op toegezien dat de persoonsgegevens de EU niet verlaten.

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens af te geven aan overheidsinstanties zoals politie, justitie en fiscus. Dit doen we enkel als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Soms is het niet toegestaan de betrokkene te informeren over een dergelijke opgelegde afgifte.

Bewaring gegevens

We bewaren je persoonsgegevens enkel voor de periode die nodig is in het kader van bovengenoemde doeleinden. Wanneer je je uitschrijft voor een nieuwsbrief, krijgen je persoonsgegevens de status ‘inactief’ waardoor je geen mails meer zal ontvangen. Indien je jouw gegevens volledig wilt laten verwijderen, kan je een aanvraag doen via privacy@sint-truiden.be

Je rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door het lokaal bestuur Sint-Truiden of als je deze wenst in te kijken, kan je contact met ons opnemen via het mailadres privacy@sint-truiden.be. Via dit mailadres kan je ook steeds vragen om je gegevens te verbeteren of te verwijderen. 
Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan je aanspreken als je vragen hebt bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die je geniet.

Gegevens data protection officer/ functionaris gegevensbescherming: privacy@c-smart.be 

Indien je vragen of opmerkingen heeft over ons beleid rond de bescherming van persoonsgegevens of indien je jouw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over je bezitten wenst te updaten, dan kan je ons contacteren via:

Lokaal bestuur Sint-Truiden
Kazernestraat 13 | 3800 Sint-Truiden
E-mail: privacy@sint-truiden.be 

Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kan het bestuur je identiteit verifiëren.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur je vraag concreet en correct behandelen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur?
Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt ook daar een klacht indienen.

Deze privacyverklaring werd opgesteld op 24/7/2023

Niets missen? 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Gerelateerde items

Naar top