Premies voor mensen met een handicap

In de volksmond beter gekend als 'de premie van de Zwart-Lieve-Vrouwstraat'.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid behandelt alle dossiers van mensen die een aanvraag doen voor een erkenning als persoon met een handicap, zoals:

  • inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming;
  • parkeerkaart;
  • attesten voor fiscale en sociale voordelen.

De medewerker van de FOD Sociale Zekerheid beantwoordt onder andere je complexere vragen over:

  • je rechten (op een tegemoetkoming, parkeerkaart of op sociale - en fiscale maatregelen);
  • de opvolging van je dossier;
  • wat je moet doen als er iets in je situatie verandert.

Ze kan je ook informeren waarom een bepaalde beslissing genomen werd en/of hoe je tegen een beslissing in beroep kunt gaan.

Bij een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis kun je terecht

  •  om je aanvraag in te dienen;
  •  voor algemene informatie in verband met deze premies en tegemoetkomingen.

Zitdag FOD Sociale Zekerheid in het Sociaal Huis

Elke vierde dinsdag van de maand van 9u tot 11u. Deze zitdag vindt plaats zonder afspraak.
Contact: Eline Meeus, eline.meeus@minsoc.fed.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Lees meer op deze website

Naar top