Premie duurzame maximale afkoppeling van hemelwater

Inwerkingtreding subsidiereglement

Het premiereglement is sinds de goedkeuring op de gemeenteraad van 30-01-2017 in voege.

Het subsidiereglement voor de maximale afkoppeling van het hemelwater werd dd de gemeenteraad van 27-11-2020 opgeheven en vervangen door het premiereglement 'duurzaam opvangen en afkoppeling van hemelwater’.
Het opheffen van het subsidiereglement betekent niet dat de vorige afkoppelingsprojecten stopgezet worden. De afkoppelingsgebieden en -projecten die reeds zijn vastgesteld, zullen nog steeds op basis van het subsidiereglement voor de maximale afkoppeling van het hemelwater hun subsidie kunnen bekomen.

Waarom dit subsidiereglement?

Het subsidiereglement biedt financiële en praktische ondersteuning bij het uitvoeren van de noodzakelijke, verplichte afkoppelingswerken op privaat domein voor woningen gelegen in de door het college van burgemeester en schepenen afgebakende afkoppelingsgebieden en -projecten.

Wat houdt het subsidiereglement in?

De stad verleent, naast de premieregeling van Fluvius, een bijkomende subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem op privaat domein in de door het college van burgemeester en schepenen afgebakende afkoppelingsgebieden en -projecten. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van het reglement worden de kosten voor het uitvoeren van de noodzakelijke, verplichte afkoppelingswerken aan de woning volgens het subsidiebesluit vergoed. De eigenaar van de woning, die in aamerking komt voor de subsidie, heeft de keuze om de afkoppelingswerken in eigen beheer of via de aannemer van de stad te laten uitvoeren.

Wat volgt is de limitatieve lijst van de goedgekeurde afkoppelingsgebieden en -projecten. Het volledig overzicht kan je hieronder raadplegen in het bijgevoegde gedetailleerde overzicht.

  • afkoppelingsproject ‘Herinrichting Luikerstraat en Heilig Hartplein’
  • afkoppelingsproject ‘Aanleg fietspaden N3e Luikersteenweg’
  • afkoppelingsproject ‘Herinrichting Stationsstraat’
  • afkoppelingsproject ‘Riolerings- en wegeniswerken Vrijheersstraat’
  • afkoppelingsproject ‘Riolerings- en wegeniswerken Vissegatstraat-Nieuwpoort fase 1’
  • afkoppelingsproject ‘Riolerings- en wegeniswerken N722a Naamsesteenweg’
  • afkoppelingsproject ‘Riolerings- en wegeniswerken Gazometerstraat en Tiensesteenweg’
  • afkoppelingsgebied ‘Driewilgenstraat’
  • afkoppelingsgebied ‘Boterdelstraat’
  • afkoppelingsgebied ‘Bemmelken'

Downloads

Naar top