Polioattest indienen

In België is de poliovaccinatie ter voorkoming van kinderverlamming de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt 4 vaccinaties tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn.

Bij de geboorteaangifte van je baby ontvang je eenmalig een blanco polioattest. Je bewaart dit attest tot je kindje volledig ingeënt is tegen polio.

Na de laatste dosis (op 15 maanden) vult de arts die je kind heeft gevaccineerd, het attest in. Je bezorgt dit attest aan het loket bevolking en dit ten laatste op het moment dat je kind 18 maanden wordt.

Voorwaarden

  • Je kind woont in Sint-Truiden;
  • Je kind kreeg 4 vaccinaties waarna de arts het attest invult.

Opgelet! De arts kan om medische redenen de inentingen uitstellen. In dat geval schrijft hij een attest van medisch uitstel dat je aan het loket bevolking moet bezorgen.

Procedure

Dien je attest online in met een digitale sleutel (eID-kaartlezer + je eID of Itsme).

Heb je geen computer, tablet of smartphone? Dan kan je het attest ook op een andere manier indienen:

  • per brief naar team Dienstverlening, stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden of deponeer het attest in onze brievenbus.
  • afgeven aan het onthaal in het stadskantoor.

Attest verloren

Je kan een nieuw exemplaar op het consultatiebureau van Kind en Gezin vragen.

Van het buitenland naar België verhuisd

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Naar top