Planologisch attest

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de stad vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de stad aflevert, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Let op, het is net zo goed mogelijk dat je voor de bovenstaande problemen best een andere weg volgt dan die van het planologisch attest, afhankelijk van de specifieke situatie. Bespreek daarom steeds eerst je situatie en je ideeën met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en breng het volledige dossier binnen bij het eerstelijnsloket bouwen en wonen of je bezorgt het dossier per aangetekende zending aan de dienst Ruimtelijke Ordening.
Dowload hieronder het het aanvraagformulier en de bijhorende handleiding. 

BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier_planologischattest.pdf166.35 KB
PDF icon Handleiding_planologischattest.pdf456.58 KB