pfas

NIEUW!

 1.  Voorzorgsmaatregelen in het gebied van 100 meter én 500 m rond Tenneco (Schurhovenveld 1037) - 2 augustus 2022

In de buurt van de site Tenneco (Schurhovenveld 1037) heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of ‘PFAS’. Tenneco gebruikte PFAS bij galvanisatie bij het verchromen van metalen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid adviseert nu, op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, om no regret-maatregelen te nemen of te verstrengen op en rond bovenvermelde site. Er worden voorzorgsmaatregelen geadviseerd in het gebied van 100 meter rond de locatie en in het gebied van 500m rond de site. (zie onderaan)

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Er is een sterk vermoeden van PFAS-verontreiniging op het terrein van Tenneco te Schurhovenveld 1037 in Sint-Truiden. Op basis van de resultaten is het nodig om no

regret-maatregelen te treffen om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken. Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFASgrondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven. Tijdens verder onderzoek zal een contour van de verontreiniging bepaald worden, ook buiten het terrein. Voor het bronperceel en eventuele verspreidingspercelen zal in het beschrijvend bodemonderzoek een locatiespecifieke risico-evaluatie opgesteld worden.

Het lokaal bestuur heeft de omwonenden in het gebied van 100 meter én een gebied van 500 meter rond de site van Tenneco via geadresseerde brief op de hoogte gebracht van de volgende blootstellingsbeperkende maatregelen waarmee ze uit voorzorg  blootstelling zo veel mogelijk kunnen beperken. (zie hieronder)

 

 1. Bijkomende voorzorgsmaatregelen in het gebied van 100 meter rond de brandweerkazerne (Zepperenweg 26) - 29 april 2022

In de buurt van de brandweerkazerne (Zepperenweg 26)  heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of ‘PFAS’. Op het oefenterrein van de brandweer werd in het verleden PFAS-houdend blusschuim gebruikt.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid adviseert nu, op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, om in aanvulling op de tijdelijke voorzorgsmaatregelen van 31 maart 2022 meer voorzorgsmaatregelen te nemen in het gebied van 100 meter rond de locatie.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Daardoor is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Het lokaal bestuur heeft de omwonenden in het gebied van 100 meter rond de brandweerkazerne op de hoogte gebracht van de volgende blootstellingsbeperkende maatregelen waarmee ze uit voorzorg  blootstelling zo veel mogelijk kunnen beperken.

 

 1. De volgende no-regret maatregelen gelden voor alle inwoners in de zone van 100 meter rond de site (brandweerkazerne / Tenneco):
   

Voeding

 • Eet geen zelf-geteelde groenten en zelf-geteeld fruit;
 • Eet geen eieren van eigen kippen;
 • Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen;

 

Grondwater

 • Gebruik jouw putwater NIET als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken;
 • Gebruik jouw putwater niet om je zwembad te vullen en je moestuin water te geven;
 • Putwater kan gebuikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het wassen van je auto, het doorspoelen van het toilet, het afspuiten van de afrit en het water geven van sierplanten maar vanuit een duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

 

Grond en groenafval

 • Gebruik uw compost niet als meststof voor jouw tuin;
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait;
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschos of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.

 

 Hygiëne

 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd;
 • Maak jouw huis binnen schoon met water;
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak verharde delen buiten, zoals jouw oprit en terras, schoon met water.

 

 Algemene aanbevelingen:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen;
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit aan op het openbaar waterleidingsnet.

 

 1. De volgende no-regret maatregelen gelden voor alle inwoners in de zone van 500 meter rond de site (ENKEL Tenneco):

Grondwater

 • Gebruik jouw putwater NIET als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken;
 • Gebruik jouw putwater niet om je zwembad te vullen en je moestuin water te geven;
 • Putwater kan gebuikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het wassen van je auto, het doorspoelen van het toilet, het afspuiten van de afrit en het water geven van sierplanten maar vanuit een duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

 

 Algemene aanbevelingen:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen;
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit aan op het openbaar waterleidingsnet.

 

 1. Verder onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie.

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-bodem- of grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven. Tijdens verder onderzoek zal een contour van de verontreiniging bepaald worden, ook buiten het terrein. Voor het bronperceel en eventuele verspreidingspercelen zal in het beschrijvend bodemonderzoek een locatiespecifieke risico-evaluatie opgesteld worden.

Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden onze bewoners steeds op de hoogte.

 

 1. Meer informatie

Over PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, is een verzamelnaam voor een grote groep van om en bij de 6000 organische verbindingen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen maar die door de mens zijn gemaakt. Ze hebben zowel
water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen. Omwille van deze eigenschappen worden perfluorverbindingen in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt zoals, brandblusschuim, anti-aanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, behandeld papier en sommige cosmetica en huishoudproducten. Ze zijn echter niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Blootstelling

PFAS komen in het lichaam terecht via voeding en het inslikken van stof, en in mindere mate door ze in te ademen of via de huid. Doordat ze maar traag afbreken, kunnen ze zich bij herhaaldelijke inname opstapelen in het lichaam.

Gezondheid

Van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op. Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende hoeveelheden PFAS in de mens en dat kan op lange termijn tot gezondheidseffecten leiden. Daarom is het aangewezen om blootstelling te vermijden waar het kan.

Volgens de huidige stand van het onderzoek zijn de voornaamste schadelijke effecten:

 • Vermindering van het immuunsysteem en dat is bij kinderen het meest gevoelig. Dit is volgens de laatste studies het meest gevoelige gezondheidseffect. Dit wil niet direct zeggen dat ze sneller en vaker ziek worden.  
 • Kleine vermindering van het geboortegewicht 
 • Verhoogde cholesterolgehalten 
 • Verstoring van de leverwerking
 • Verstoring van de hormonenbalans

Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen.

 

 1. Contact

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS/PFOS vindt u op de centrale website www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling

Algemene vragen over PFAS/PFOS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.