Persoonsgegevens verbeteren

Bepaalde gegevens zijn geregistreerd in het Rijksregister (je naam, je burgerlijke staat, je beroep...). Als er iets verandert aan je persoonlijke gegevens, moet je dit melden bij de gemeente.

Het is belangrijk dat bij de wijziging van persoonsgegevens, de correcte gegevens worden doorgegeven om eventuele problemen met attesten, uittreksels, identiteitsdocumenten, rijbewijs, ... te vermijden.

Voorwaarden

Voorwaarden voor Belgen:

 • Je hebt de Belgische nationaliteit;
 • Je woont in Sint-Truiden.

Voorwaarden voor niet-Belgen:

 • Je woont in Sint-Truiden.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Je kan je te verbeteren gegevens ook online melden bij het Rijksregister via ‘Mijn Dossier’.

Wat meebrengen

Breng mee bij je afspraak:

 • Ben je Belg
  • je identiteitskaart.
 • Ben je niet-Belg:
  • je identiteitskaart of paspoort;
  • je paspoort met vermelding van de juiste naam;
  • een uittreksel uit de akte van de burgerlijke stand (bv geboorteakte, huwelijksakte) zo nodig voorzien van een legalisatie en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler;
  • een vonnis van de rechtbank;
  • een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen met de correcte gegevens.

Opgelet! Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Oefen je een beschermd beroep (architect, arts, advocaat, notaris, journalist...) uit?

Breng dan een officieel document mee om dit te bewijzen.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Ben je asielzoeker?

Wanneer je asiel aanvraagt bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) noteert deze dienst je identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, …) in het wachtregister.

Je ontvangt een bijlage 25/26 (asielaanvraag aan de grens/asielaanvraag in het binnenland). Op deze bijlage zijn je identiteitsgegevens vermeld. Het is mogelijk dat hierin fouten geslopen zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan je foutieve identiteitsgegevens laten rechtzetten.

De werkwijze verschilt naargelang het statuut (asielzoeker/erkend vluchteling/subsidiair beschermde). Meer info vind je hier

Naar top