Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Hoe aanvragen

Om recht te hebben op een parkeerkaart voor personen met een handicap, moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

Maak een afspraak bij het Sociaal Huis via T 011 60 60 44. Een maatschappelijk werker zal samen met jou nagaan of je aan de voorwaarden voldoet en het nodige doen om een parkeerkaart af te leveren indien je in aanmerking komt.

Naar top