Overlijden sterrenkindje aangeven

Wanneer je als ouder geconfronteerd wordt met de geboorte van een sterrenkindje, moet je je kindje aangeven vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden). De ambtenaar van de Burgerlijke stand van de plaats van bevalling maakt een akte van een levenloos kind op. Je kan je kindje een naam en voornaam geven.

Bij een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen mag je je kindje wettelijk aangeven en kan er een akte van een levenloos kind opgemaakt worden. Je kan je kindje een voornaam geven.

Als het kindje geen 140 dagen gedragen werd, is een aangifte helaas niet mogelijk en krijgt het officieel geen naam. Je kan dan wel een symbolische registratie doen in het sterrenregister.

Je kan als ouder jouw levenloos kind begraven of cremeren, ook als de zwangerschapsduur minder dan 180 dagen was. De begraving is dan mogelijk op de hartjesweide.

Procedure

Wie geeft het overlijden aan?

 • De ouders;
 • Of de begrafenisondernemer.

Waar aangeven?

 • Als de bevalling in Sint-Truiden plaatsvond, bij het loket burgerlijke stand Sint-Truiden.
 • Als de bevalling in een andere gemeente gebeurde, bij het loket burgerlijke stand van de andere gemeente.

Hoe aanvragen?

In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door de begrafenisondernemer in opdracht van de ouders. Als je zelf het overlijden wil melden, dan maak je een afspraak bij het loket burgerlijke stand in het stadskantoor. Dit kan telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wat meebrengen

 • een medisch attest met vermelding van de zwangerschapsduur in dagen en/of weken en vermelding van de plaats van bevalling;
 • een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
 • het identiteitsbewijs van de ouders;
 • het trouwboekje;
 • een verklaring naamkeuze;
 • in voorkomend geval het bewijs van de erkenning van het kind voor de geboorte
  • Als het kind niet erkend werd voor de geboorte: de toestemming van de moeder om de vader/meemoeder te vermelden in de akte.

Kostprijs

Je sterrenkindje wordt kosteloos begraven.

Naar top