Organiek reglement participatie en advies Sint-Truiden

Het lokaal bestuur Sint-Truiden voert een lokaal beleid rond participatie en advies op maat van Sint-Truiden. De gemeenteraad bepaalt bij reglement de wijze waarop. De doelstelling en spelregels worden geconcretiseerd in het 'organiek reglement participatie en advies'.

Het  lokaal bestuur verklaart hierbij de inspraak van burgers en doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening conform het Decreet Lokaal Bestuur

Je kan het reglement hieronder raadplegen.

Naar top