Orgaandonor worden na overlijden

Menselijk lichaamsmateriaal is kostbaar. Zo kan je dankzij orgaandonatie een leven redden. Mocht je sterven door hersen- of hartfalen, dan geven je organen patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen een nieuwe kans. Daarom is het belangrijk om er nu al over na te denken en je officieel te registeren als orgaandonor.

Je kan persoonlijk een verklaring afleggen voor 4 types van donatie:

 • je kan je vitale organen (hart, longen, lever, nieren, pancreas, …) doneren waardoor je levens redt en verbetert;
 • ander menselijk lichaamsmateriaal (hartkleppen, hoornvliezen, huid, botten) kan je doneren voor transplantatie bij een andere persoon;
 • voor de ontwikkeling van innoverende therapieën is je lichaamsmateriaal ook van groot belang;
 • je lichaamsmateriaal kan ook wetenschappelijk onderzoek vooruithelpen.

Meer info vind je op de website www.klikvoororgaandonatie.be.

Inhoud

Keuzemogelijkheden

Het basisprincipe is dat organen, cellen en weefsels kunnen weggenomen worden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft, tenzij men bij leven verzet heeft aangetekend.

 • Als je overlijdt, zal de geneesheer goedkeuring voor het wegnemen van jouw organen, cellen en weefsels vragen aan je familie. Je bent dus nooit zeker of je familie zal instemmen met je wens om jouw lichaamsmateriaal af te staan. Als je wenst dat er geen goedkeuring aan de familie gevraagd wordt, kan je uitdrukkelijk instemmen door een wilsverklaring in te dienen.
 • Als je niets wil afstaan, kan je je verzet laten registreren.
 • Je kan je verklaring op elk moment intrekken of wijzigen.

Jouw verklaring wordt geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, die deze opneemt in de orgaandatabank. Bij jouw overlijden raadpleegt de geneesheer deze databank.

Voorwaarden

 • Je woont in Sint-Truiden;
 • Je bent Belg of niet-Belg en ingeschreven in het bevolkingsregister;
 • Of je bent niet-Belg en meer dan 6 maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister;
 • Je bent wilsbekwaam om zelfstandig dergelijke beslissing te kunnen nemen.

Opgelet! De ouder(s) of de voogd van een minderjarig kind kan enkel verzet uiten. Wanneer je verzet aantekende voor je minderjarig kind, zal dit vervallen als je zoon/dochter 18 jaar wordt. Je kind zal een brief ontvangen van FOD Volksgezondheid waarin vermeld wordt dat hij/zij zelf een nieuw verzet zal moeten aantekenen als hij/zij dat wenst.

Procedure

Hoe aanvragen?

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Kom persoonlijk naar de afspraak;
 • Minderjarige kinderen moeten ook aanwezig zijn.

Wat meebrengen

Breng mee:

 • je identiteitskaart of paspoort;
 • je ingevulde en ondertekende verklaring.

Kostprijs

Gratis

Tip

Je kan gratis een LEIFkaart aanvragen waarop je wilsverklaringen (donatie lichaamsmateriaal, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met jouw voorafgaande zorgplanning.

Digitaal loket

Naar top