Omzetting naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur

Voor milieuvergunningen die aan een reeks voorwaarden voldoen, kan de exploitant via een eenvoudige procedure de omzetting naar een vergunning voor onbepaalde duur vragen.

Hier zijn een reeks voorwaarden aan verbonden. 

De omzetting word geregeld in artikel 390 van het Omgevingsvergunningendecreet. Deze gebeurt tussen de 48 en 36 maanden vóór het verstrijken van de milieuvergunning. Dit is een mogelijkheid en geen verplichting.

Hoe aanvragen

Mededelingen met de vraag tot omzetting moeten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket

Bezorg het mededelingsformulier B19 aan de bevoegde overheid.

Naar top