Omgevingsanalyse

In het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werd recent gestart met de 
opmaak van de omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse brengt in beeld wat er leeft in en rond 
een lokaal bestuur zoals stad Sint-Truiden. Het is een bundeling van stadsinformatie die kan 
dienen voor de opmaak van een inspiratienota door de administratie en die nuttig kan zijn voor 
de toekomstige beleidsmakers als insteek voor de opmaak van het strategisch meerjarenplan. 

Bij dit meerjarenplan hoort een toelichting, die alle begeleidende en aanvullende informatie 
bevat die niet in het meerjarenplan zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing 
erover te onderbouwen. De omgevingsanalyse betreft een van de elementen van deze toelichting.

Je kan de omgevingsanalyse hier raadplegen: Omgevingsanalyse2,7 Mb(pdf)

Naar top