Negatieve wilsverklaring opstellen

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring verklaring kan je bepalen wat je niet meer wenst te ondergaan, wanneer je het zelf niet meer kan vragen bij een onomkeerbare toestand (bv. dementie, hersenbloeding, …). Zo kan je bepaalde specifieke behandelingen weigeren in het kader van comfortzorg (bv. geen reanimatie, geen kunstmatige voeding, geen kunstmatige beademing, …).

De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Met andere woorden: artsen moéten met deze weigering rekening houden.

Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept.

Procedure

Hoe aanvragen?

Je vult de verklaring best samen met je arts in, zodat er geen discussie over de wilsbekwaamheid is. In tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring. Je kan wel een vertegenwoordiger aanduiden die jouw wensen zal verdedigen als je het zelf niet meer kan.

Opgelet! Het loket bevolking registreert jouw verklaring niet. Je kan er wel een formulier negatieve wilsverklaring afhalen of er hier één downloaden.

Wat doe je met jouw wilsverklaring?

Je bewaart de opgestelde wilsverklaring best zelf en geeft één exemplaar aan je vertegenwoordiger(s) en aan je behandelende arts(en) voor jouw patiëntendossier.

Opgelet! Ieder exemplaar moet origineel gehandtekend zijn.

Tip

Je kan gratis een LEIFkaart aanvragen waarop je wilsverklaringen (donatie lichaamsmateriaal, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met jouw voorafgaande zorgplanning.

Naar top