Naar het buitenland verhuizen

Als je definitief naar het buitenland verhuist, moet je je uitschrijven uit het bevolkingsregister. Je moet je adreswijziging melden bij het loket bevolking en dit liefst 2 dagen voor of uiterlijk de dag voor je vertrek.

Op de chip van je eID vermelden we jouw vertrek.

Je krijgt een attest ‘afschrijving naar het buitenland’ (bijlage 8) waarmee je je kan aanbieden op de Belgische ambassade of het consulaat van je nieuwe woonplaats. De diplomatieke post vermeldt je nieuw adres op je eID. Je kaart blijft geldig tot de einddatum die op je kaart is vermeld.

Ten slotte zal de wijkagent nog een woonstcontrole doen om vast te stellen dat je effectief naar het buitenland vertrokken bent.

Opgelet!

 • Als je nog documenten wil aanvragen in België, moet je dit doen voor je je uitschrijft. Want eens uitgeschreven is het zéér moeilijk om nog officiële verrichtingen te doen in België.
 • We raden je sterk aan om je als Belg in te schrijven bij een diplomatieke post. Als je je niet inschrijft, zal je geen beroep kunnen doen op de Belgische overheid bijvoorbeeld voor administratieve bijstand, afgifte van een identiteitskaart, gemakkelijkere afgifte van paspoorten, vragen over burgerlijke stand of consulaire attesten (bv. attest van woonplaats, nationaliteit,...). Door een inschrijving zal er efficiëntere consulaire bijstand zijn in geval van nood of ongeval. Door de inschrijving kan je ook deelnemen aan verkiezingen in België.

Procedure

Wie kan aangifte doen?

 • Jijzelf voor je eigen adreswijziging
 • Als je minderjarig bent en naar het buitenland verhuist, moet(en) de (adoptie)ouder(s) of de voogd je bijstaan bij je aangifte
 • De referentiepersoon van het gezin (= gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin voor de adreswijziging van alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

 • de identiteitskaart van elk lid van het gezin + pin- en pukcode van elke kaart;
 • adres buitenland;
 • datum van vertrek.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Tip

Vergeet het adres van jouw hond of kat niet aan te passen.

Ben je als Belg al verhuisd naar het buitenland, maar heb je dit nog niet doorgegeven?

Dan kan je dat nog altijd doen via e-mail naar team Dienstverlening. Je wordt dan afgeschreven op de datum van je melding. Je verhuis wordt niet met terugwerkende kracht geregistreerd.

Voeg bij de e-mail:

 • een kopie van de identiteitskaart(en);
 • je vorige adres;
 • je nieuw adres en land;
 • de namen, voornamen en rijksregisternummers van alle gezinsleden;
 • de vertrekdatum;
 • je gsm-nummer.

Digitaal loket

Naar top