Naar het buitenland afschrijven als niet-Belg

Als je als niet-Belg langer dan 3 maanden in het buitenland verblijft, moet je je vertrek melden.

Hoe lang je in het buitenland mag verblijven, hangt af van het type verblijfsvergunning.

Als je langer dan toegestaan in het buitenland verblijft, kan je niet zomaar opnieuw ingeschreven worden.

Procedure

Tijdelijke afschrijving naar het buitenland

Je wil tijdelijk naar het buitenland gaan en daarna opnieuw terugkomen naar België. Je hebt 2 mogelijkheden.

Je meldt een tijdelijke afwezigheid.

 • Je blijft ingeschreven op je adres;
 • Er komen op je adres geen andere bewoners in je plaats;
 • Je behoudt je belangen op dit adres. Dat betekent dat je op elk moment kan terugkeren naar je adres;
 • Je elektronische vreemdelingenkaart moet geldig zijn voor de periode dat je afwezig bent.

Je meldt een afschrijving naar het buitenland met recht op terugkeer.

 • Je hebt geen adres meer in België;
 • Je ontvangt een attest van vertrek waarop staat tot welke datum je mag terugkeren naar België. Dat is je recht op terugkeer;
 • Je elektronische vreemdelingenkaart moet geldig zijn voor de periode dat je afwezig bent.

Definitieve afschrijving naar het buitenland

Je verhuist definitief naar het buitenland.

 • Je krijgt een attest ‘afschrijving naar het buitenland ‘ (model 8) als bewijs van uitschrijving;
 • Je elektronische vreemdelingenkaart wordt geannuleerd;
 • Je moet je elektronische vreemdelingenkaart afgeven aan het loket niet-Belgen.

Opnieuw inschrijven na een tijdelijke afwezigheid of afschrijving naar het buitenland

Je kan opnieuw ingeschreven worden afhankelijk van je recht op terugkeer.

Je hebt een A, B, C/K, EU, F, H, I, J, M-kaart

 • Je mag 1 jaar in het buitenland verblijven;
 • Je recht op terugkeer is maximaal 1 jaar of zolang je elektronische vreemdelingenkaart geldig is.

Je hebt een EU+, F+-kaart

 • Je mag 2 jaar in het buitenland verblijven;
 • Je recht op terugkeer is 2 jaar of zolang je elektronische vreemdelingenkaart geldig is.

Je hebt een D, L-kaart

 • Je mag 1 jaar buiten de Europese Unie verblijven en 6 jaar binnen de Europese Unie;
 • Je recht op terugkeer vanuit een niet-EU land is 1 jaar en vanuit een EU-land 6 jaar.

Je heb een M-Kaart duurzaam verblijf

 • Je mag 5 jaar in het buitenland verblijven;
 • Je recht op terugkeer is 5 jaar.

Opgelet!

 • Je ontvangt een bijlage 18 waarmee je kan terugkeren naar België.
 • Na je terugkeer moet je je binnen de 15 dagen aanmelden bij het loket niet-Belgen.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Kostprijs

Gratis

Ben je langer dan toegestaan in het buitenland gebleven?

Dan kan je niet opnieuw ingeschreven worden. Je moet een nieuwe verblijfsaanvraag doen.

Digitaal loket

Naar top