Naam kiezen

Elk kind krijgt bij de aangifte van de geboorte een familienaam en een voornaam.

De keuze van de familienaam gebeurt volgens het naamrecht van de nationaliteit van je kind. De ouders mogen de voornaam van hun kind kiezen.

Voorwaarden

Voorwaarden voornaam van je kind kiezen bij de aangifte van de geboorte

De ambtenaar van de Burgerlijke stand kan de voornaam weigeren als deze

 • verwarrend is. Bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd;
 • het kind kan schaden. Bijvoorbeeld een belachelijke, absurde, aanstootgevende, onuitspreekbare voornaam;
 • schade kan toebrengen aan derden.

Opgelet!

 • Als de ouders niet akkoord zijn met de weigering of als er onenigheid tussen de ouders bestaat over de keuze van de voornaam, moeten zij zich wenden tot de Rechtbank van Eerste Aanleg.
 • Als het kind niet-Belg is, geldt voor de naamkeuze de wetgeving van het land waarvan het kind de nationaliteit draagt.

Welke familienaam kiezen voor het eerste kind in het gezin?

De ouders hebben volgende naamkeuze bij de aangifte van de geboorte:

 • de naam van de moeder
 • de naam van de vader of meemoeder
 • de naam van de moeder gevolgd door de naam van de vader/meemoeder
 • de naam van de vader/meemoeder gevolgd door de naam van de moeder

Deze keuze is onherroepelijk en geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die later nog geboren worden in hetzelfde gezin.

Opgelet!

 • Bij onenigheid tussen de ouders draagt het kind de naam van de vader of de meemoeder en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde.
  • Als ook de ouders een dubbele naam hebben kan elke ouder kiezen welk deel van haar/zijn naam zij/hij doorgeeft aan het kind.
  • Als er niet wordt gekozen, bepaalt de alfabetische orde het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven.
 • Adoptanten en ouders waarvan het kind postnataal erkend wordt door de vader of de meemoeder krijgen dezelfde keuze voor hun geadopteerd of erkend kind.
 • Als het kind niet-Belg is, geldt voor de naamkeuze de wetgeving van het land waarvan het kind de nationaliteit draagt.

Procedure

Waar aanvragen?

Bij het loket van de Burgerlijke stand Sint-Truiden als je kind geboren is in Sint-Truiden of het kind en/of de ouders in Sint-Truiden wonen bij een erkenning.

Hoe aanvragen?

Ga naar 'Geboorte van een kind aangeven'

Kostprijs

Gratis

Naar top