Militiegetuigschrift

Als je moet bewijzen dat je aan jouw dienstplicht hebt voldaan, kan je een militiegetuigschrift aanvragen. Dat document heb je soms nodig voor een openbare betrekking of voor jouw pensioenaanvraag.

Voor wie?
Mannen, die geboren zijn voor 1 januari 1976 en woonachtig in Sint-Truiden

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij de dienst bevolking.

Wat moet je doen?
Onze medewerker maakt het document onmiddellijk klaar.

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Militieboekje of bewijs met beslissing laatste militietoestand