Militiegetuigschrift

De militieplicht is afgeschaft in België. Toch kan je een militiegetuigschrift nodig hebben bij een sollicitatie, voor het ziekenfonds, voor je pensioendossier... 

Mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift, dat bevestigt dat ze hun legerdienst hebben volbracht.

Mannen geboren na 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Een getuigschrift van kandidaat-vrijwilliger heb je nodig als je je kandidaat stelt voor een opleiding bij het leger.

Procedure

Het militiegetuigschrift wordt niet meer afgeleverd door het lokaal bestuur Sint-Truiden. Je moet je hiervoor aanmelden op mycareer.be.

Via het tabblad 'mijn contactdossiers' kan je een 'nieuw contactdossier' aanmaken. Hierna kies je dan ‘militiegetuigschrift’.
Ook het attest van gewetensbezwaarde kan je op dezelfde manier opvragen.

Je gegevens van je militaire dienst worden vervolgens toegevoegd aan je elektronische loopbaandossier én enkele weken later staat het ook toegevoegd op mypension.be.

Heb je een papieren document nodig, volg dan dezelfde weg en geef dit duidelijk aan in je beschrijving.

Naar top