Met of zonder concessie begraven

De keuze voor cremeren of begraven met een kist is persoonlijk. Je kan je voorkeur op voorhand laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking of een testament. Als je dit niet gedaan hebt, bepalen de nabestaanden, die de uitvaart regelen, op welke manier je begraven wordt.

Een overledene begraven kan alleen op één van de zeventien begraafplaatsen. Er zijn verschillende begravingsmogelijkheden die elk hun eigen voorwaarden hebben. Zo kan je in sommige gevallen kiezen voor een gratis rustplaats of een betalende rustplaats – ook wel concessie genoemd. Belangrijk om weten is dat je de termijn van een gratis rustplaats niet kan verlengen. Die van een concessie kan je wel verlengen.

Partners of gezinnen kunnen een graf(kelder)concessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbarium (urnenmuur) en urnenvelden mogelijk.

De meeste crematies van overledenen uit onze regio worden uitgevoerd in het crematorium van Hasselt. De begrafenisondernemer treft hiervoor de praktische schikkingen in overleg met de familie. De as van de overledene moet worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in een columbarium op een begraafplaats. 

Bij de aangifte van het overlijden regelt de begrafenisondernemer in de meeste gevallen de aanvraag bij het loket burgerlijke stand.

Inhoud

Concessie (betalende rustplaats)

Als je voor een concessie kiest, betaal je een bepaalde som – ook wel retributie genoemd - voor het graf, de kelder of de nis en dit voor een periode van 20 jaar.

Wat na 20 jaar?
Je hebt 2 mogelijkheden:

 • je kan de  concessie hernieuwen vóór de vervaldatum of naar aanleiding van een volgende bijzetting van een overledene (zolang er nabestaanden in 1e graad in rechte lijn of in zijlijn in leven zijn):
  • vóór  de vervaldatum: minimum 10 jaar en maximum 20 jaar verlengbaar;
  • volgende bijzetting: een nieuwe termijn van 20 jaar begint te lopen.

Wie begraven?
Afhankelijk van de keuze die je maakt, kunnen er één of meerdere personen bijgezet worden. Deze bijzettingen zijn voorbehouden voor:

 • de aanvrager;
 • de echtgeno(o)t(e) of de persoon die met de aanvrager een feitelijk gezin vormt;
 • de bloedverwanten van de aanvrager;
 • de personen, aangewezen door de concessiehouder, die een wilsbeschikking tot samenbegraving hebben aangegaan.

Gratis rustplaats (zonder concessie)

Als je voor een gratis rustplaats kiest, betaal je geen huur voor het graf, de kelder of de nis en dit voor een periode van 10 jaar.
Je kan de overeenkomst niet verlengen voor de vervaldatum. Maar naar aanleiding van een volgende bijzetting begint er wel een nieuwe termijn van 10 jaar te lopen.

Wat na 10 jaar?
Je hebt 2 mogelijkheden:

 • je vraagt een ontgraving aan om het stoffelijk overschot op een ander perk te begraven en je gaat een concessie aan;

Eeuwigdurende concessie

Vroeger bestonden er de zogenaamde eeuwigdurende concessies. In 1971 heeft de wetgever beslist om deze om te zetten naar een kosteloze concessie van 50 jaar. Nabestaanden of belanghebbenden kunnen deze concessie gratis verlengen en dit voor 20 jaar. Indien de concessie niet verlengd wordt, kan dit graf in aanmerking komen voor opruiming.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Kinderen tot en met 17 jaar worden gratis begraven in Sint-Truiden.

Welk perk?

 • Kinderen tot en met 6 jaar krijgen een laatste rustplaats op het afzonderlijk kinderperk;
 • Minderjarigen tot en met 17 jaar die te groot zijn voor een rustplaats op het kinderperk, krijgen een gratis rustplaats op een concessieperk.

Concessietermijn?
De termijn van de concessie bedraagt 50 jaar en is verlengbaar.

De begraafmogelijkheden die gelden voor volwassenen, zijn ook mogelijk voor kinderen. Hier is een bijzetting wel mogelijk waar dit niet kan op het kinderperk.

Levenloos geboren kindjes die de wettelijk bepaalde levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen nog niet hebben bereikt

Kindjes die levenloos geboren worden tot en met 179 dagen na de bevruchting worden gratis begraven in Sint-Truiden.
Minstens éen van de ouders moet ingeschreven in één van de bevolkingsregisters van Sint-Truiden.

Welk perk?
Zij krijgen een laatste rustplaats op de hartjesweide die aansluit de op de kinderbegraafplaats van Schurhoven.
Op de hartjesweide kan je een gedenkteken plaatsen met een beertje, sterretje of hartje. Hier kan je ook de naam en datum van je kindje in laten graveren.

Oud-strijders

Oud-strijders worden gratis begraven in Sint-Truiden.

De overledene was:

 • een oud-strijder 1914-1918
 • een invalide-soldaat of een invalide-erkende weerstander 1940-1945
 • een politiek gevangene
 • een erkende krijgsgevangene
 • een erkende weerstander 1940-1945
 • een oud-strijder 1940-1945
 • een erkende weggevoerde
 • een werkweigeraar
 • een erkende Korea-strijder.

Welk perk?
Oud-strijders krijgen een laatste rustplaats op het ereperk van de oud-strijders. 

 • Deze graven worden niet opgeruimd.
 • Er is geen bijzetting mogelijk.

Je kan ook kiezen voor een gratis concessiegraf van 50 jaar.

Procedure

De begrafenisondernemer meldt bij de overlijdensaangifte op welke wijze de overledene begraven zal worden. Je mag de aangifte van het overlijden ook zelf doen bij het loket Burgerlijke stand. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.


Tip
In de bijlage hieronder vind je een handig overzicht van de begravingsmogelijkheden en de tarieven.

Downloads

Naar top