Melding zonder medewerking van een architect

Geen constructieve werken of de stabiliteit van een gebouw wijzigt niet? Niet gelegen in een verkaveling of BPA/RUP en niet in strijd met de gemeentelijke verordening? Dan heb je geen architect nodig om je melding samen te stellen.

Beschrijving

Bekijk zeker ook eerst onze tips ter voorbereiding van uw omgevingsvergunningsaanvraag.

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Via het Omgevingsloket kan je op elk moment de stand van je dossier raadplegen. In een paar gevallen kan je je dossier wel nog op papier indienen.

Indien je verkiest om je melding zonder architect op een analoge manier in te dienen, houd je best aan onderstaande checklist. Deze checklist met de documenten die je opneemt in je aanvraagdossier is gebaseerd op het normenboek OMV analoge meldingen zonder architect.

 • Papierformaat: A4 of A3; enkelzijdige bedrukking, niet vouwen of nieten.
  Gelieve alles in tweevoud in te dienen.
 • Aanvraagformulier
 • Inplantingsplan/situeringsplan
 • Tekeningen: Grondplan van bestaande toestand, grondplan van de nieuwe toestand, snede van de bestaande toestand, snede van de nieuwe toestand, geveltekening van de bestaande toestand, geveltekening van de nieuwe toestand
 • Minstens 3 kleurenfoto’s
 • Indien nodig: terreinprofiel, constructieve tekeningen, tekeningen specifiek voor de brandweer, beschrijvende nota, legende, aanstiplijst hemelwater

Benodigdheden

Digitale werkwijze

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Je dient je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket. Je maakt alle noodzakelijke plannen en documenten op volgens het normenboek OMV digitale meldingen zonder architect.

Het normenboek legt vast op welke manier de bijlage met plannen, tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend. Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, bepaald in dit normenboek.

Om de bestanden te kunnen opladen, moeten ze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hierrond zijn ook terug te vinden in het normenboek.

Analoge werkwijze

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • aanvragen voor louter stedenbouwkundige handelingen zonder verplichte medewerking van een architect
 • Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten
 • aanvragen van louter kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Volg de richtlijnen van het Omgevingsloket over aanvragen op papier. Het normenboek legt vast op welke manier de bundel met tekeningen, foto’s en documenten ingediend worden.

Bezorg je dossier in tweevoud, via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, aan de bevoegde overheid.

Vragen?

Neem contact met één van onze medewerkers van Omgeving.

Digitaal loket

Naar top