Melding met medewerking van een architect

Is de medewerking van een architect verplicht om je melding samen te stellen, dan moet je de melding verplicht digitaal indienen.

Beschrijving

Je volgt het normenboek OMV digitale meldingen met architect en je dient je aanvraag digitaal in via het Omgevingsloket.

Het normenboek voor de digitale dossiersamenstelling waarbij de medewerking van een architect verplicht is, bepaalt op welke manier je jouw dossier digitaal moet indienen. Het is raadzaam dit normenboek strikt te volgen. Het normenboek bepaalt ook op welke manier de plannen moeten opgemaakt worden.

De Vlaamse overheid biedt ondersteuning bij het indienen van de digitale bouwaanvraag:

Op het omgevingsloket staat ook een handig stappenplan met demo.

Algemeen helpdesknummer van de Vlaamse Overheid: 1700

Benodigdheden

Je dient je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Je maakt alle noodzakelijke documenten op volgens het normenboek OMV digitale meldingen met architect.

Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, bepaald in dit normenboek.

Om de bestanden te kunnen opladen, moeten ze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hierrond zijn ook terug te vinden in het normenboek.

Procedure

De volledige procedure gaat via het Omgevingsloket. Je stelt er je dossier digitaal samen en je laadt de plannen van je project digitaal op.

Vlaamse aanstiplijst hemelwater: Enkel onder bepaalde voorwaarden voeg je een hemelwaterformulier toe aan je digitaal bouwdossier. Het is evenwel raadzaam dat je steeds dit formulier toevoegt, van zodra er in de bouwaanvraag verhardingen en/of daken worden voorzien.

Onder bepaalde voorwaarden is een MER-screeningsnota verplicht.

Lees zeker ook de geïntegreerde gemeentelijke verordening van de stad Sint-Truiden na, omdat voor sommige werken of handelingen nog aanvullende gegevens op het plan moeten staan.

Regelgeving

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten:

Digitaal loket

Naar top