Managementteam

Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.

Het managementteam bestaat uit de decretale graden, de burgemeester met raadgevende stem, de directeur stedelijke ontwikkeling, de directeur personeel & organisatie en de directeur vrije tijd.

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

De stadsadministratie staat onder leiding van algemeen directeur Kathleen Bergoets. Het financieel beheer van de stad Sint-Truiden valt tot en met 31 maart 2023 onder de verantwoordelijkheid van waarnemend financieel directeur Frank Forier.