Managementteam

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de stad en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een gemeenschappelijk managementteam hebben.

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van het lokaal bestuur bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van het lokaal bestuur, alsook de interne communicatie.

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de financieel directeur, de directeur Strategie en de burgemeester met raadgevende stem.

Het managementteam vergadert wekelijks onder het voorzitterschap van de algemeen directeur, mevrouw Kathleen Bergoets.

Naar top