Hoe wordt jouw mail naar burgemeester@sint-truiden.be behandeld?

Wanneer je een mail stuurt naar burgemeester@sint-truiden.be dan wordt die gelezen en behandeld door de burgemeester en het kabinet van de burgemeester.

Informatievragen, uitnodigingen, aanvragen… worden geregistreerd in het postregistratiesysteem. Dat betekent dat jouw mail aan de bevoegde dienst wordt overgemaakt zodat zij deze kunnen opvolgen en beantwoorden. Jouw gegevens worden verwerkt volgens de richtlijnen die je kan raadplegen via deze link Privacyverklaring | Sint-Truiden

Iets melden of een klacht indienen kan je ook doen via het meldformulier op deze website. Het gaat dan over het melden van defecten, sluikstort, dieren, afvalophaling… of over een ontevredenheid over onze dienstverlening.

Heb je vragen over de registratie, verwerking of bewaring van je persoonsgegevens? Meer info vind je hier.

Naar top