LIGO Limburg Zuid

De kerntaak van LIGO

LIGO Limburg Zuid biedt vormingen aan voor kortgeschoolde volwassenen, zowel Nederlandstaligen als anderstaligen. Het belangrijkste is dat deze kwetsbare doelgroep zich sterker gaat voelen in het dagelijks leven en in de maatschappij. 
Ons aanbod is heel ruim: Nederlands, wiskunde, ICT, algemene vorming, … Alles verloopt stap voor stap en op ieders tempo. 
Ligo werkt ook op maat van samenwerkingspartners. Laaggeletterdheid is onze expertise. We kunnen scholen, diensten en organisaties ondersteuning bieden in duidelijke communicatie naar hun doelgroep. 

Wat bieden we aan?

- Meedenken over de verhoging van de participatie van laaggeletterde ouders.  
- In de school zelf vorming aanbieden voor een groep laaggeletterde ouders rond ‘kind en school’: hoe werkt een klas?  Hoe werkt een oudercontact?  Wat verwacht de school van mij als ouder en omgekeerd?  Wat als ik mijn kind niet kan helpen met huiswerk?,… 
- In enkele sessies laaggeletterde ouders leren werken met Smartschool of een ander schoolplatform op maat van de school. 
- Voor het hele leerkrachtenteam een presentatie geven over laaggeletterdheid en welke gevolgen dit heeft voor ouders en kinderen.  
- Klare taal: de communicatie (mondeling-schriftelijk-online) naar de ouders doorlichten en tips geven rond aanpassingen.  

  • Verantwoordelijke: Martine Evers, martine.evers@ligo-limburgzuid.be, T 011 69 10 69
  • Datum project: kan gedurende het hele schooljaar
  • Doelgroep: ouders en leerkrachten lager en secundair onderwijs
  • Kosten voor de school: gratis
Naar top