Lichaam aan de wetenschap schenken

Je kan na jouw dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan je medemensen door je lichaam af te staan aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De lichamen worden niet alleen gebruikt door studenten geneeskunde, maar ook om er nieuwe chirurgische ingrepen op te oefenen. Als je een bijdrage wil leveren aan de praktische training van toekomstige chirurgen, dan kan je de schenking van je lichaam aan de wetenschap laten registreren. Je kan zelf een handgeschreven wilsuiting opstellen of een formulier downloaden op de site van een Belgische universiteit naar keuze. Het is belangrijk dat je dit met je naasten bespreekt, zodat zij of de begrafenisondernemer na je overlijden de universiteit kunnen verwittigen.

Binnen de 48 uur na het overlijden wordt het lichaam vervoerd naar de universiteit. Je familie kan een klassieke begrafenisceremonie houden zonder dat je lichaam aanwezig is. Meestal gebruikt de familie tijdens het afscheid een foto of een betekenisvol aandenken aan de overledene.

Het wetenschappelijk gebruik van een lichaam kan enkele weken tot zelfs jaren duren. Na afloop van het wetenschappelijk onderzoek moet het lichaam begraven of gecremeerd worden. Daarvoor zorgt de universiteit in samenwerking met een begrafenisondernemer. De kosten voor kisting, vervoer naar de begraafplaats, de begraving of crematie moeten door de familie betaald worden. Als de nabestaanden hierbij aanwezig wensen te zijn, moeten ze dit vooraf schriftelijk overeenkomen met de universiteit.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 18 jaar (geen maximum leeftijdsgrens);
  • Jouw lichaam aan de wetenschap schenken gebeurt door middel van een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaar je zelf voor de nabestaanden; het origineel bezorg je aan de universiteit.

Procedure

Hoe aanvragen?

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Jouw lichaam afstaan aan de wetenschap moet je zelf bij leven regelen. Je neemt contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd.

Informeer op voorhand bij enkele instellingen, omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan je terug vinden op de websites van de universitaire instellingen. 

Welke universiteiten?

Bij deze universiteiten kan je terecht.

Je krijgt:

  • een ontvangstbewijs of een kaartje, dat je bij je identiteitskaart moet bewaren, zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Kostprijs

De begrafeniskosten na het wetenschappelijk onderzoek zijn te betalen.

Tip

  • Als je je lichaam aan de wetenschap wil schenken, teken je het best bij de gemeente ook verzet tegen orgaandonatie aan, want normaal gezien gaat donatie altijd voor op een schenking aan de wetenschap.
  • Je kan gratis een LEIFkaart aanvragen waarop je wilsverklaringen (donatie lichaamsmateriaal, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met jouw voorafgaande zorgplanning.
Naar top