Landbouwperceel | Borgloon – Appelaren Veld (29a02ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Borgloon – 12de afdeling (Hoepertingen) – sectie D – nr. 228B
 • Adres: Romeinse Katsei, 3840 Borgloon – “Appelaren Veld”
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 29a02ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • Perceel
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Regelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
  • Bereikbaarheid: Goed
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73031D0228/00B000

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers, Kwadesteenweg 18, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 augustus 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top