Landbouwperceel | Alken – Schoenbeekstraat (42a00ca)

Dit landbouwperceel is te koop:

 • Perceel gelegen te Alken – 2de afdeling – sectie E – nr. 325A
 • Adres: Schoenbeekstraat 29, 3570 Alken – “De Hang” 
 • Aard: Landbouwgrond
 • Groot volgens kadaster: 42a00ca
 • Stedenbouwkundig: Volgens het vigerend gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied
 • Perceel:
  • Watertoets: Het perceel is niet gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
  • Vorm: Regelmatige perceelsvorm
  • Reliëf: Vlak
  • Bodemgebruik: Akkerland
  • Bereikbaarheid: Ligt ingesloten
 • Pachtovereenkomst

Alle kosten (schatting, eventuele meting, …) zijn ten laste van de koper.

Via www.geopunt.be kan je het perceel op kaart bekijken.

 • Perceelnummer: 73302E0325/00A000

Procedure

Te koop via Notaris Alexandra Snyers, Kwadesteenweg 18, 3800 Sint-Truiden.

Er kan een schriftelijk bod uitgebracht worden bij de vermelde notaris tot en met 30 augustus 2024.

Contact

 • E-mail: vastgoed@sint-truiden.be
Naar top