Landbouw en toerisme in Nueva Guinea

In Nueva Guinea leven veel mensen van de landbouw. Binnen de stedenband willen we deze boeren een betere en vooral zekerdere toekomst geven. Hiervoor worden diverse pistes bewandeld.

Landbouwers worden bijvoorbeeld gestimuleerd om hun productie te diversifiëren. Concreet wil dit zeggen dat ze hun percelen bezaaien met uiteenlopende soorten gewassen, zodat ze er ook meermaals per jaar de vruchten van kunnen plukken. Dat biedt niet alleen meer voedselzekerheid, maar brengt ook meer geld in het laatje.

Het verkorten van de keten is een andere manier om landbouwers meer te laten verdienen aan hun oogst. In het kader van de stedenband is er daarom geïnvesteerd in lokale boerenmarkten. Het zijn vooral de landbouwersvrouwen die er producten en toepassingen ervan (zoals ‘tortillas’ en andere bereidingen) verkopen. Zo worden ze zich meteen bewust dat ze - onafhankelijk van hun echtgenoot - in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Diversificatie komt niet alleen tot uiting in de productie en de verkoop. Landbouw heeft ook een toeristische meerwaarde. Daar zijn we ons in Haspengouw de laatste jaren sterk bewust van geworden. Ook in Nueva Guinea is er hiervoor veel potentieel aanwezig. Landbouwers worden aangespoord hun boerderijen open te stellen voor toeristen, en de gebieden rond hun eigendommen op een ecologisch verantwoorde manier te ontsluiten voor wandelingen en andere excursies. Via de stedenband wordt er daarom ook geld uitgetrokken voor infrastructuurinvesteringen om dit mogelijk te maken.

Naar top