Laatste wilsbeschikking registreren

Je kan je uitvaartwensen neerschrijven in een laatste wilsbeschikking.

Zo kan je vastleggen of je na je overlijden begraven of gecremeerd wilt worden, en op welke begraafplaats je wil rusten.
Als je voor een crematie kiest, kan je bepalen wat er met je as moet gebeuren rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes. Ook het soort begrafenisplechtigheid kan je kiezen. Vervolgens kan je aangeven of je een uitvaartcontract hebt. Je kan je keuze steeds wijzigen.

Deze verklaring wordt bijgehouden in het bevolkingsregister. Als je overlijdt, kijkt het loket burgerlijke stand na of jij een laatste wilsbeschikking hebt laten registreren. Als dat het geval is, gaan we na of de nabestaanden je wensen respecteren.

Voorwaarden

  • Je woont in Sint-Truiden;
  • Je bent minstens 16 jaar.

Opgelet! Je ouders of je voogd kunnen in jouw plaats een wilsverklaring ondertekenen wanneer je jonger bent dan 16 jaar. Je kan deze beslissing wijzigen zodra je 16 jaar bent.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

  • je identiteitskaart of paspoort;
  • je ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • als je een uitvaartcontract hebt: datum en nummer van het uitvaartcontract en het ondernemingsnummer van de begrafenisondernemer of de notaris.

Je krijgt mee:

  • een ontvangstbewijs.

Kostprijs

Gratis

Tip

Je kan gratis een LEIFkaart aanvragen waarop je wilsverklaringen (donatie lichaamsmateriaal, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met jouw voorafgaande zorgplanning.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij het loket burgerlijke stand. Je nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Digitaal loket

Naar top