Kort verblijf voor Unieburgers

Als Unieburger heb je het recht op toegang tot België en kan je er maximum 3 maanden verblijven. Je meldt je via afspraak aan bij de dienst niet-Belgen in het stadskantoor en ontvangt er een verklaring van aanwezigheid (bijlage 3ter).

Als je België na het kort verblijf verlaat meld je je vertrek bij het loket niet-Belgen en lever je je verklaring (bijlage) in.

In bepaalde omstandigheden kan een verlenging van het kort verblijf worden toegestaan. Je contacteert hiervoor het loket niet-Belgen in het stadskantoor om je dossier te bespreken.

Voorwaarden

Je dient je bij het loket niet-Belgen in het stadskantoor aan te melden binnen de 10 werkdagen na aankomst in België.

Je bent vrijgesteld van deze aanmeldingsverplichting als je

  • in een ziekenhuis verblijft;
  • of op hotel verblijft;
  • of opgesloten werd.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

  • nationale identiteitskaart of paspoort;
  • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s.

Kostprijs

Gratis

Digitaal loket

Naar top