Klimaatkoepel

Met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie engageert het lokaal bestuur Sint-Truiden zich om de CO2-emissies op het grondgebied van Sint-Truiden met minstens 40% te reduceren tegen 2030, en de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering te vergroten.

De opmaak van een klimaatactieplan en de uitvoering ervan in de komende jaren is een zeer ambitieuze doelstelling. Dit kan enkel tot een succes leiden indien er een positieve, dynamische samenwerking is tussen alle belanghebbenden.

De Klimaatkoepel wenst een sterk netwerk te vormen tussen alle belanghebbenden om samen te werken aan een duurzaam, klimaatvriendelijk, veerkrachtig en leefbaar Sint-Truiden.

De Klimaatkoepel beoogt het verhogen van de betrokkenheid van alle burgers, het verbreden van het draagvlak en participatie, het bundelen en aanreiken van kennis en innovatieve praktijken en het helpen bij het opzetten van financiƫle en sociale structuren als ondersteuning voor klimaatneutrale initiatieven.

Meer info over de initiatieven van de Klimaatkoepel vind je hier.

Gerelateerde items

Naar top