Kids-ID

Een KIDS-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar

Als jouw kind naar het buitenland reist, moet jouw kind in het bezit zijn van een geldig reisdocument.

Alle Europese landen en sommige andere landen aanvaarden de Kids-ID op voorwaarde dat jouw kind begeleid wordt door één van de ouders/voogd, die zelf over een geldig identiteitsdocument beschikt.

Om te reizen eisen sommige landen dat de Kids-ID nog x-aantal maanden geldig is, wanneer je het land betreedt/verlaat (meestal 6 maanden). Meer informatie vind je op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

De meeste landen buiten de Europese Unie vragen een reispaspoort. Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken  kan je nakijken welke reisdocumenten je precies nodig hebt.

Let op!
Reist het kind alleen of met één van de ouders
naar het buitenland, dan neemt het kind een formulier reistoelating voor een minderjarige mee.

Vraag ook advies aan jouw reisbureau, jouw luchtvaartmaatschappij of de ambassade/consulaat van het land van bestemming.

Andere voordelen?

 • Dankzij de chip en de PINcode kan jouw kind veilig op het internet chatten. Een PINcode (en bijgevolg identificatie op het internet) kan pas vanaf 6 jaar.
 • De kaart heeft geen handtekeningencertificaat, want jouw kind mag onder de 12 jaar geen documenten rechtsgeldig tekenen.
 • Extra bescherming van jouw kind in noodgevallen dankzij de dienst Hallo Ouders . Wanneer je de toepassing Hallo Ouders activeert, kunnen personen, die jouw kind vinden, het telefoonnummer 078 150 350 opbellen. De toepassing telefoneert vervolgens automatisch naar nummers, die je vooraf opgegeven hebt (ouders, familie, vrienden, buren, …). Je kan tot zeven nummers opgeven. Hallo Ouders belt achtereenvolgens naar alle opgegeven telefoonnummers tot er iemand opneemt. Neemt er niemand op, dan wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar het noodnummer van Child Focus, dat 24u/24 beschikbaar is.

Voor wie?
Kinderen jonger dan 12 jaar

Opgelet! Voor niet-Belgische kinderen, bestaat het identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Geldigheid?
3 jaar

Leveringstermijn?
3 weken na jouw aanvraag

Prijs?

Hoe aanvragen?

Je vraagt als vader/moeder/voogd/adoptieouder met ouderlijk gezag zelf de Kids-ID aan bij de dienst bevolking. Jouw kind ontvangt dus geen oproepingskaart, omdat het bezit van deze kaart geen verplichting is.
Let op! Jouw kind moet wel aanwezig zijn bij de aanvraag van de Kids-ID.

Als pleegouder of verantwoordelijke van een pleeginstelling kan je ook een Kids-ID aanvragen. De voorwaarden zijn dezelfde aangevuld met een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort.

In bepaalde gevallen kan je ook aanvragen:

Wat moet je doen?
Je begeeft je samen met jouw kind naar de dienst bevolking, zodat jouw kind met haar/zijn pasfoto vergeleken kan worden. Je kan geen volmacht geven aan een derde. Je ondertekent als ouder het aanvraagformulier en betaalt vooraf de kostprijs van de Kids-eID. Voor het aanvragen van een kids-ID kan je een afspraak maken.

Drie weken later ontvangt jouw kind de PIN- en PUKcode onder gesloten omslag op het adres, waar zij/hij gedomicilieerd is.

Na ontvangst van de codes kan je langskomen bij de dienst bevolking om de Kids-ID te halen, hiervoor kan je een afspraak maken. Je kind hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. Je kan een derde volmacht geven om de Kids-ID af te halen door het formulier hieronder te downloaden. Je moet dan wel de PIN- en PUKcode meegeven aan de volmachthouder.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
 • Huidige kids-ID of attest van verlies of diefstal
 • Jeugdhulpbeslissing Intersectorale Toegangspoort (als Kids-ID wordt aangevraagd door pleegouder of verantwoordelijke pleeginstelling)
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat moet je meebrengen bij de afhaling?

 • Eventuele oude Kids-ID of attest van verlies of diefstal van de politie
 • PIN- en PUKcode die je thuis ontvangen hebt
 • Eventueel volmachtformulier + kopie identiteitsbewijs + PIN- en PUKcode (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

 

Reistips

 • Kijk de geldigheid van jouw identiteits- en reisdocumenten na
 • Zoek op de website van FOD Buitenlandse Zaken welke Belgische ambassade actief is in het land dat je bezoekt
 • Maak een fotokopie van jouw belangrijke documenten zoals uw identiteitskaart, paspoort, vliegticket en medische voorschriften …
 • Bezorg ook een kopie van deze documenten aan jouw familieleden
 • Neem minstens 3 pasfoto’s mee (Opgelet! Geen tanden bloot en niet lachen)
 • Registreer je op travellersonline. Zo kan FOD Buitenlandse Zaken je gemakkelijker bereiken en informeren in geval van nood (bvb natuurramp, politieke crisis, …).
BijlageGrootte
PDF icon Volmacht afhalen Kids-ID89 KB