Juridisch advies

Vragen over echtscheiding, problemen met de huisbaas of huurder, rechten van de jongvolwassene,...? Je kan met al deze vragen terecht bij de zitdag voor GRATIS juridisch advies in het Sociaal Huis of Vredegerecht.

Gratis juridisch advies

Juridische eerstelijnsbijstand is beperkt tot een eenvoudig en gratis advies. Via deze bijstand kun je praktische inlichtingen, juridische informatie of een eerste juridisch advies bekomen. Het kan ook zijn dat je doorverwezen wordt naar de bevoegde instantie of geschikte dienst.

De advocaat is gebonden aan het beroepsgeheim. Hij/zij mag later niet optreden in de voorgelegde aangelegenheid, hij/zij mag geen advies verlenen aan de tegenpartij en hij/zij moet zich bij twijfel onthouden van advies. Deze advocaat staat niet in voor de verdere behandeling van je zaak.

De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd door de Balie en uitgevoerd door de advocaten die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld. Voor het verleende advies moet je niet betalen.

Zitdag in het Sociaal Huis

  • Elke tweede maandag van de maand van 10u30 tot 11u30;
  • Elke derde dinsdag van de maand van 15u30 tot 17u30.

Maak een afspraak op het nummer 011 60 60 44.

Zitdag in het vredegerecht

Elke vierde maandag van de maand van 11 tot 12 uur (Kazernevest 10, 3800 Sint-Truiden, T 011 68 29 96).

Naar top