Job-art vzw

Aanloopfase - focus vorming en focus werkervaring

Individuele vorming en coaching op maat voor leerlingen die arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp zijn. We zetten in op het versterken van de arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties en bereiden de leerling voor op de verwachtingen van werkgevers, met het oog op doorstroom naar een Overeenkomst Alternerende Leren (OAO) binnen Leren en Werken of Duaal leren. De coach is een vertrouwenspersoon voor de leerling en biedt voorbereiding op de stage, ondersteuning in de zoektocht naar een passende werkplek, attitudetraining, coaching aan stagementoren, opvolging en bemiddeling op de werkplek. Dit alles gebeurt steeds in goede afstemming met de school.

  • Verantwoordelijke: Greet Vanbilsen, greet.vanbilsen@job-art.be , M 0474 88 44 73
  • Datum project: gedurende het hele schooljaar
  • Doelgroep: leerlingen uit Duaal leren of Leren en Werken
  • Kosten voor de school: gratis

Intensieve begeleiding alternerende leren (IBAL)

Individuele coaching op maat voor arbeidsrijpe leerlingen die aan het werk (willen) gaan via een Overeenkomst Alternerende Leren (OAO). We bieden intensieve begeleiding naar, op en naast de werkvloer en zetten in op het versterken van de arbeidsgerichte
en loopbaangerichte competenties, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. De coach is een vertrouwenspersoon voor de leerling en biedt ondersteuning in de zoektocht naar een duale werkplek, attitude- en sollicitatietraining, coaching aan werkgevers en mentoren, opvolging en bemiddeling op de werkplek. Dit alles gebeurt steeds in goede afstemming met de school.

  • Verantwoordelijke: Greet Vanbilsen, greet.vanbilsen@job-art.be , M 0474 88 44 73
  • Datum project: gedurende het hele schooljaar
  • Doelgroep: leerlingen uit Duaal leren of Leren en Werken
  • Kosten voor de school: gratis
Naar top