Integriteit

In de raadscommissie van dinsdag 14 mei 2024 is het actieplan voorgesteld dat er kwam op vraag van Audit Vlaanderen. Het actieplan heeft als doel de schijn van of feitelijke belangenvermenging bij het lokaal bestuur Sint-Truiden tegen te gaan.

Met concrete maatregelen en sensibiliseringsacties brengt het lokaal bestuur dit actieplan tot leven.

Wat staat er op korte termijn te gebeuren?

Het lokaal bestuur hecht veel belang aan een heldere, zorgvuldige organisatiecultuur waar het algemeen belang steeds vooropstaat. Om dit kracht bij te zetten en het vertrouwen van de burger in het stadsbestuur te versterken, komt er een actieplan met concrete handvaten voor mandatarissen en personeel.

Met het actieplan streeft het lokaal bestuur ernaar om integer, zuiver en zorgvuldig te handelen en zo het vertrouwen van de burger te behouden. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat elke mandataris en personeelslid meewerkt aan een organisatiecultuur waar het algemeen belang altijd primeert. Er ligt immers veel verantwoordelijkheid tot inschatting van mogelijke (schijn van) belangenvermenging bij het individu zelf. Daarom krijgen mandatarissen en personeelsleden op korte termijn concrete tools in handen waarmee ze dit gemakkelijker kunnen inschatten.

Bekijk de raadscommissie van dinsdag 14 mei hier.

Raadpleeg de presentatie: Raadscommissie dinsdag 14 mei | toelichting1,4 Mb(pdf)

Naar top