Inname openbaar domein

Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen (enkele parkeerplaatsen of een gedeelte van de straat) die voor het verkeer weinig of geen hinder opleveren, dan moet je tijdig (minstens 10 werkdagen vooraf) een aanvraag indienen voor de inname van dit openbaar domein. Een inname via een spoedprocedure is eveneens mogelijk. Voor meer info kan je de dienst Mobiliteit en Openbaar Domein contacteren.
Voor inname van het openbaar domein waarbij een afsluiting van de rijbaan noodzakelijk is, dient je aanvraag minstens twee , best drie weken voor datum worden ingediend.

Onder het openbaar domein wordt verstaan: de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Deze ruimte valt in de meeste gevallen onder het beheer van de gemeente, maar in bepaalde gevallen ook van het provinciebestuur of de Vlaamse Overheid. Voor het innemen van het openbaar domein op gewestwegen, moet je een aanvraag doen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Je kan hiervoor een mail sturen naar: wegen.limburg.districtzuid@mow.vlaanderen.be. Telefoon: 012-39 82 60.

In welke gevallen moet je een aanvraag indienen voor het innemen van het openbaar domein?

  • voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's,...);
  • voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen,...);
  • voor de uitvoering van werken;
  • voor een werfinrichting (werfkeet, container, kraan, werfvoertuigen,... ) voor grotere werken

Hoe aanvragen?

Je vraagt de vergunning minstens 10 werkdagen vooraf aan.

De betalingen van de innames moeten online uitgevoerd worden. Na goedkeuring van je aanvraag, ontvang je een mail met een uitnodiging tot betaling. De vergunning en de factuur verkrijg je automatisch na de onlinebetaling.

Heb je vragen over je lopende aanvraag die nog niet goedgekeurd is of waarvan de betaling nog moet gebeuren? Dan kan je steeds contact opnemen met de dienst Mobiliteit en Openbaar Domein (zie contactgegevens hieronder). 

De stadsdiensten brengen de nodige signalisatieborden minstens 2 werkdagen voor de datum van de inname zelf ter plaatse na goedkeuring van je aanvraag en nadat je de betaling hebt uitgevoerd = minimum twee werkdagen voor de datum van de inname. De signalisatieborden moeten minimum 24u vooraf uitgezet zijn. De borden worden de eerstvolgende werkdag weer opgehaald. 

BijlageGrootte
PDF icon Reglement inname openbaar domein geldig vanaf 1 januari 20213.13 MB
PDF icon Retributiereglement inname openbaar domein - gemeenteraad van 22/2/2021710.98 KB