Inname openbaar domein

Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen (enkele parkeerplaatsen of een gedeelte van de straat) die voor het verkeer weinig of geen hinder opleveren, dan moet je tijdig (minstens twee weken vooraf) een aanvraag indienen voor de inname van dit openbaar domein.

Onder het openbaar domein wordt verstaan: de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Deze ruimte valt in de meeste gevallen onder het beheer van de gemeente, maar in bepaalde gevallen ook door het provinciebestuur of de Vlaamse Overheid.

In welke gevallen moet je een aanvraag indienen voor het innemen van het openbaar domein?

  • voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's,...);
  • voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen,...);
  • voor de uitvoering van werken;
  • voor een werfinrichting (werfkeet, container, kraan, werfvoertuigen,... ) voor grotere werken

 

Hoeveel moet ik betalen? De tarieven kan je hieronder raadplegen in het reglement.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de vergunning MINSTENS TWEE weken vooraf aan via onze online module.

Daarnaast is er ook een spoedprocedure voor wie bijvoorbeeld vergeten is een aanvraag te doen. Hiervoor wordt wel een meerkost aangerekend. De betaling van het verschuldigde bedrag - dat automatisch berekend wordt - gebeurt overigens ook tijdens de aanvraag. Bij afkeuring wordt de som dan gewoon teruggestort.

De stadsdiensten brengen de nodige signalisatieborden zelf ter plaatse na goedkeuring van je aanvraag.

 

BijlageGrootte
PDF icon 20181218_retributiereglement_inname_openbaar_domein.pdf1.2 MB