Inname openbaar domein

Inname openbaar domein voor verhuis, levering, werken,...

Inname openbaar domein voor verhuis, levering, werkzaamheden of werfinrichting aanvragen.

Wat?

Onder het openbaar domein wordt verstaan de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Deze ruimte valt meestal onder het beheer van de gemeente, maar soms ook onder het beheer van het provinciebestuur of de Vlaamse Overheid.

In volgende gevallen moet je een aanvraag indienen voor het innemen van het openbaar domein:

  • voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's,...);
  • voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen,...);
  • voor de uitvoering van werkzaamheden;
  • voor een werfinrichting (werfkeet, container, kraan, werfvoertuigen,... ) voor grotere werken.

Hoe aanvragen? 

A. Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen (enkele parkeerplaatsen of een gedeelte van de straat) die voor het verkeer weinig of geen hinder opleveren, dan moet je minstens 10 werkdagen vooraf een aanvraag indienen voor de inname van dit openbaar domein via bovenstaande knop. Een inname via een spoedprocedure is eveneens mogelijk. Voor meer info kan je terecht bij team Mobiliteit & Openbaar Domein.

B. Voor inname van het openbaar domein waarbij een afsluiting van de rijbaan noodzakelijk is, moet je aanvraag minstens twee à drie weken voor datum worden ingediend via bovenstaande knop. 

C. Voor het innemen van het openbaar domein op gewestwegen, moet je een aanvraag doen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Je kan online een vergunning aanvragen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers, de inname van parkeerplaatsen, aanpassingen aan de berm bij de aanleg van uw inrit of het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering of tijdelijke publiciteit.

Ga naar Agentschap Wegen en verkeer | Adviezen & vergunningen

Wat kan u niet aanvragen via het webportaal van Agentschap Wegen en Verkeer?

  • Vergunningen voor nutsmaatschappijen voor werken op het openbaar domein. Die vraag je aan via GIPOD.
  • Evenementen die gewestwegen gebruiken zoals manifestaties en wielerwedstrijden mogen nog steeds op de gekende werkwijze per mail worden aangevraagd. Je kan hiervoor een mail sturen naar wegen.limburg.districtzuid@mow.vlaanderen.be.

Procedure?

Je vraagt de vergunning minstens 10 werkdagen vooraf (bij afsluiting van de rijbaan 2 à 3 weken vooraf) online aan via de knop hierboven.

De betalingen van de innames moeten online uitgevoerd worden. Na goedkeuring van je aanvraag, ontvang je een mail met een uitnodiging tot betaling. De vergunning en de factuur verkrijg je automatisch na de onlinebetaling.

De stadsdiensten brengen de nodige signalisatieborden minstens 2 werkdagen voor de datum van de inname zelf ter plaatse na goedkeuring van je aanvraag en nadat je de betaling hebt uitgevoerd = minimum twee werkdagen voor de datum van de inname. De signalisatieborden moeten minimum 24u vooraf uitgezet worden. De borden worden de eerstvolgende werkdag weer opgehaald. 

Heb je vragen over je lopende aanvraag die nog niet goedgekeurd is of waarvan de betaling nog moet gebeuren? Dan kan je steeds contact opnemen met team Mobiliteit & Openbaar domein.

Contacteer team Mobiliteit & Openbaar domein

 

Inname openbaar domein voor terras, uitstalling, verkoopautomaat, flyeren,...


Inname openbaar domein voor plaatsen van terras, uitstalling, verkoopautomaat,... aanvragen.


Wat?

Als je gebruik wenst te maken van het openbaar domein door het plaatsen van een terras, een publiciteitsinrichting, een uitstalling, een verkoopautomaat, een stand voor occasionele verkopen zonder
commerciële doeleinden of om te flyeren of een andere ingebruikname van occasionele aard bijvoorbeeld naar aanleiding van een opening of een buurtgebeuren, dien je een aanvraag in te dienen voor het innemen van het openbaar domein door ondernemers.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de vergunning minstens 3 weken vooraf aan via de knop hierboven.

Heb je vragen bij het digitaal indienen van jouw aanvraag of rond een lopende aanvraag? Neem dan contact op met de medewerkers van team Economie, Toerisme en Evenementen.

Contacteer team Economie, Toerisme & Evenementen

Naar top