IN-Zetje Brede School

IN-Zetje is een deelwerking van vzw IN-Z, die 11 scholen in Sint-Truiden ondersteunt binnen een diverse context aan vrijetijdsparticipatie. Uniek aan IN-Zetje is dat deze vzw gedreven wordt door brugfiguren, die naast de continuïteit ook op laagdrempelige manier mensen ontmoeten en in hun kracht zet. Door hun open houding naar en voor elkaar, bieden zij een vertrouwensnet aan kinderen waarin zij zich kunnen ontplooien. Vanuit deze houding wordt er op lokale noden ingespeeld en kunnen gezinnen hun weg vinden naar o.a. vrije tijdsorganisaties. De ontwikkeling van kinderen en de sociale vaardigheden tussen mensen is altijd in beweging. Elk aanbod van IN-Zetje Brede School wordt uitgebouwd volgens twee doelstellingen: enerzijds het plezier van de activiteit en anderzijds het stimuleren van de ontwikkeling.

Talent

De ontplooiing van het kind strekt zich verder uit dan de schoolbanken. Via ‘Talent’ uit de Brede School proeven kinderen van verschillende levensdomeinen, zoals: gezondheid, veiligheid, creativiteit, sport en maatschappelijke participatie. Doordat onze brugfiguren speelsgewijs te werk gaan, leren kinderen in een andere context zichzelf verrijken. Dit aanbod zorgt ervoor dat kinderen van 3 tot 12 jaar zelfzeker worden en hierdoor sociaal- en talentvaardiger zijn. Kinderen worden in contact gebracht met andere culturen en gebruiken. Contact maken is een grote stap in deze ontwikkeling. Kinderen groeien niet zonder hun omgeving, daarom worden ook ouders en leerkrachten in dit proces mee betrokken.
Enkele van onze activiteiten zijn: circustechnieken, judo, ballonplooien, techniek en wetenschap en nog veel meer.

Babbelkousje

Alles is taal en een communicatiemiddel tussen mensen. Via naschoolse activiteiten biedt IN-Zetje Brede School een taalbad aan. Binnen een positieve, kindvriendelijke omgeving worden kinderen gestimuleerd om spelenderwijs om te gaan met taal. Doordat kinderen alsmaar meer met elkaar in interactie treden worden kinderen taalrijker. Dit gebeurt via poppenkast, kleurplaten, sport en spel. Er wordt op de noden van het kind ingespeeld, wat maakt dat het kind regisseur is van zijn eigen ta(al)lent. 

  • Verantwoordelijke: Kizzy Lenaerts, kizzy.lenaerts@in-z.be , M 0489 06 49 39
  • Datum project: doorlopend
  • Doelgroep: leerlingen van 3 tot 12 jaar, met de focus op maatschappelijke kwetsbaarheid
  • Kosten voor de school: gratis
Naar top