Impact economie

De wereldeconomie kende een recessie zonder weerga door corona. We moeten diep in de geschiedenis duiken om een gelijkaardige situatie te kennen (begin 1900). In tegenstelling tot de vorige crisissen die gekenmerkt zijn door een financiĆ«le achtergrond (bankencrisis) of door impasse in het aanbod (olie) is er nu door de beperkingsmaatregelen een vraag- of consumptiecrisis.
Deze wordt nog versterkt door een impasse in de productie (stilleggen van de bedrijven en dienstensectoren).

Bij de opstart is er nood aan een vernieuwde consumptie die gebaseerd is op consumptievertrouwen. De mensen moeten terug geloven in de toekomst en zullen daardoor opnieuw
gaan consumeren. Dit is een klassieke benadering vanuit de macro-economie.

Als de consumptie weer hervat, zal ook de productie hervatten. De economische kringloop zal evenwichten vragen waarbij ook de investeringen in tweede orde zullen stijgen.

Ook onze stad, die gekend is om haar handel en commerciƫle activiteiten, heeft economisch zware klappen te verduren.

Voor onze stad kan het verlies aan economische welvaart per inwoner geraamd worden op 2.857 euro of 114.280.000 euro voor de stad (bron gemeentecijfers NBB en Vlaamse overheid).

De relance of heropleving van het economische gebeuren is geen vanzelfsprekendheid. Elke steun is welkom. De heropleving van onze lokale economie zal vooral vraag-gestimuleerd zijn, dit wil zeggen vanuit
het consumptieve gedrag van de mensen.

De Federale, Vlaamse en Limburgse provinciale overheden hebben tal van maatregelen genomen ter vrijwaring van de bedrijfswereld.

Als stadsbestuur moeten wij zorgen dat de veiligheidsmaatregelen en de economische steunmaatregelen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Dus hebben we de randvoorwaarden zoals een veilige openbaar domein en stimulansen voor handel en werk in de stad uitgewerkt. Hierbij zullen we flexibel moeten kunnen inspelen met mogelijke aanpassingen binnen de exit-strategie.

Het doel is te streven naar een maximaal multiplicatoreffect van het voorziene budget van 2 miljoen euro dat het stadsbestuur wil investeren om de lokale handel terug aan te zwengelen. De voorgestelde
maatregelen hebben tot doel om het consumentenvertrouwen op een positieve manier een boost te geven.

De stad zal een lange termijn initiatief nemen om zich te promoten als een stad waar handel, horeca, markten, landbouw en werken hoog in het vaandel staan.

Ondernemen in deze stad is een tweede natuur die loont.

Drie jaar lang zal een concrete communicatiestrategie worden uitgewerkt en uitgevoerd die de stad binnen de regio en ver daarbuiten zal promoten en ondersteunen. Hierdoor zal de aantrekkingskracht vergroot worden. Een budget van 350.000 euro zal voor dit doel vrijgemaakt worden.

Het volledige plan van aanpak 'Impact' kan je hieronder downloaden.

Naar top