Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen

Sinds 15 januari 2024 werd het papieren identiteitsbewijs vervangen door een elektronische verblijfskaart. Als je nog een papieren identiteitsbewijs van je kind in je bezit hebt, blijft dit bewijs geldig tot het vervallen is.

Als ouder met ouderlijk gezag of als wettelijke vertegenwoordiger kan je een elektronische verblijfskaart aanvragen voor niet-Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar met verblijfsrecht in België.

Deze kaart is niet verplicht in België, maar heb je wel nodig om te reizen met je kind. Je hebt daarvoor ook een paspoort of een identiteitsbewijs van het land van herkomst nodig. Vergeet zelf dus niet je geldige documenten mee te nemen op reis. Als je terugkeert naar België moeten je kind en jij dus ook kunnen bewijzen dat jullie legaal in België verblijven. Dat kan alleen met een verblijfskaart.

Reist het kind alleen, met één van de ouders of met een derde, is een reistoelating voor een minderjarige nodig.

De elektronische verblijfskaart is maximaal 3 jaar geldig, ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden, én is afhankelijk van de toegekende verblijfsduur van het kind/de ouders.

Lijkt je kind niet meer op de foto op zijn/haar verblijfskaart? Dan moet je zelf een nieuwe kaart aanvragen. Je ontvangt hiervoor geen uitnodiging.

Na de aanvraag van de verblijfskaart krijgt je kind een brief met een pukcode om de kaart te activeren én een pincode (vanaf 6 jaar) om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. Ze kunnen zich online identificeren met hun verblijfskaart en een pincode, maar kunnen geen documenten online tekenen.

Voorwaarden

Voorwaarden kind

 • Je woont hier
 • Je hebt recht op verblijf in België
 • Je bent niet-Belg
 • Je bent jonger dan 12 jaar

Voorwaarden ouders

 • Je hebt ouderlijk gezag
 • Je woont hier
 • Je hebt een verblijfskaart

Procedure

Wanneer aanvragen?

Heeft je kind een niet-EU/EER-nationaliteit?

Bij de eerste inschrijving of na goedkeuring van een verlengingsaanvraag krijg je een uitnodiging om een verblijfskaart voor je kind aan te vragen.

Verblijft je kind al legaal in België, maar heeft het nog geen verblijfskaart?

Dan kan je de kaart op elk moment aanvragen.

Heeft je kind recht op verblijf van meer dan 3 jaar?

De verblijfskaart van je kind is maximaal 3 jaar geldig. Je vraagt zelf een nieuwe kaart aan ongeveer 1 maand voor de vervaldatum. Je krijgt daarvoor geen uitnodiging.

Let op! Soms moet je voor je kind eerst een verlenging van het verblijf aanvragen.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14.

Let op! Je krijgt deze kaart niet onmiddellijk mee. Je kan de kaart ongeveer 3 weken na de aanvraag afhalen.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Het kind zelf want op de afspraak gebeurt de identiteitscontrole;
 • Een (pleeg)ouder, voogd of begeleider van de pleeginstelling.

Hoe afhalen?

Wacht tot je je pin- en puk-code thuis hebt ontvangen. Dit kan 2 tot 3 weken duren.

Maak online een afspraak of telefonisch via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Een ouder, pleegouder, voogd of de begeleider van de pleeginstelling
 • Het kind moet bij het afhalen niet aanwezig zijn
 • Een volmacht geven is niet mogelijk

Wat meebrengen

Breng mee bij je aanvraag:

 • het huidige identiteitsbewijs van het kind
 • eventueel de vorige elektronische verblijfskaart of het 'Bewijs van identiteit voor een kind van minder dan 12 jaar'
 • de identiteitskaart van de ouder, voogd, pleegouder of begeleider van de pleeginstelling
 • de Belgische verblijfsvergunning van de ouders
 • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s.
 • indien van toepassing een gerechtelijke beslissing
 • een Jeugdhulpbeslissing Intersectorale Toegangspoort en eventueel een attest Pleegzorg (als de verblijfskaart wordt aangevraagd door een pleegouder of verantwoordelijke pleeginstelling)

Breng mee bij afhalen:

 • de pin- en puk-code. Alleen een kind ouder dan 6 jaar heeft een pincode
 • eventueel de vorige elektronische verblijfskaart of het 'Bewijs van identiteit voor een kind van minder dan 12 jaar'

Let op! Haal de verblijfskaart op tijd af.

Als je de kaart niet afhaalt, wordt deze na 3 maanden vernietigd. Je moet dan een nieuwe aanvraag doen en opnieuw de volledige kostprijs betalen.

Kostprijs

Standaardprocedure 3 weken

 • Verblijfskaarten EU, EU+, F, F+, M: 8 euro
 • Verblijfskaarten A, B, K, L: 11 euro

Meer info

Wil je reizen met je kind?

Vraag de elektronische verblijfskaart tijdig aan. Het duurt ongeveer 3 weken vooraleer je de kaart ontvangt.

Heeft je kind nog een geldig papieren 'Bewijs van identiteit voor een kind van minder dan 12 jaar'?

Dat document blijft geldig tot de vervaldatum. Je mag het voor de vervaldatum op eigen kosten inruilen voor een elektronische verblijfskaart, maar dat is niet verplicht.

Digitaal loket

Naar top