Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen

Het identiteitsbewijs is een verblijfsdocument dat bevestigt dat een niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar is ingeschreven in de bevolkingsregisters en recht heeft op een verblijf in België van meer dan 3 maanden.

Wanneer je kind naar een land binnen of buiten de Schengenzone reist, moet het dit identiteitsbewijs samen met een geldig nationaal identiteitsdocument (identiteitskaart of reispas) op zak hebben.

Reist het kind alleen, met één van de ouders of met een derde, is een reistoelating voor een minderjarige nodig.

Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig en kan verlengd worden.

Opgelet! De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt

 • na verloop van de geldigheidsduur;
 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit;
 • bij verandering van verblijfplaats of adres:
 • vanaf 12 jaar.

De kaart heeft volgende voordelen:

 • de namen van de ouders zijn vermeld op het identiteitsbewijs;
 • ook de gegevens van een contactpersoon zijn raadpleegbaar in geval van nood.

Voorwaarden

 • Je woont hier;
 • Je hebt recht op verblijf in België;
 • Je bent niet-Belg;
 • Je bent jonger dan 12 jaar.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Je krijgt het identiteitsbewijs onmiddellijk mee.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • Het kind zelf voor de vergelijking met de pasfoto;
 • Een (pleeg)ouder, voogd of begeleider van de pleeginstelling.

Wat meebrengen

Breng mee bij je aanvraag:

 • huidig identiteitsbewijs van het kind;
 • het identiteitsdocument van de ouder, voogd, pleegouder of begeleider van de pleeginstelling
 • 1 recente pasfoto in kleur (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s.

Kostprijs

Prijs
1 euro

Digitaal loket

Naar top