Hemelwater- en droogteplan

Klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor de maatschappij van de toekomst. Zo wordt er voor Vlaanderen verwacht dat de winters natter worden, terwijl er minder neerslag zal vallen in de zomer. Daarnaast zullen de buien korter, maar heviger worden, terwijl de drogere periodes langer zullen aanhouden. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 en de hevige overstromingen in de zomer van 2021 zijn slechts een aantal voorbeelden hiervan.

In dit hemelwater- en droogteplan (HWDP) stellen we een integrale, gedragen en gebiedsdekkende visie op het hele watersysteem voor de stad Sint-Truiden voor. Door deze visie op het niveau van de stad uit te werken, houden we rekening met de lokale kenmerken van de omgeving en kunnen we concrete overlastrisico’s aanpakken.

Het hemelwater- en droogteplan heeft volgende doelstellingen:

  • De afstroom van hemelwater van verharde oppervlakten maximaal vermijden;
  • De afstroom van modderwater van onverharde oppervlakten maximaal vermijden;
  • Het water hergebruiken voor laagwaardige toepassingen;
  • Water ruimte geven en laten infiltreren;
  • Bufferen en vertraagd afvoeren van overtollig hemelwater;
  • Structuurkenmerken van waterlopen verbeteren en ruimte geven aan beken en grachten;
  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met maximaal aanleg van open grachten voor de opvang van water.

Binnen deze doelstellingen zijn er algemene maatregelen en acties uitgewerkt en werden ook gebiedsspecifieke maatregelen en acties voorgesteld. Met dit plan als raamwerk zal de komende jaren stelselmatig verder gebouwd worden aan acties die overlast en droogte zullen tegengaan.

Downloads

Naar top