Huwelijk vastleggen

Je kan huwen in de woonplaats van één van beide partners.

De eerste stap in de voorbereiding van het huwelijk is het vastleggen van de huwelijksdatum bij het loket Burgerlijke stand.

Vervolgens moet je een huwelijksaangifte doen waarmee jij en je partner verklaren dat jullie wensen te huwen. Opgelet! Dit is nog geen huwelijk.

En tot slot volgt de heuglijke dag met de huwelijksvoltrekking voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand. 

Inhoud

Welke dagen kan er gehuwd worden?

 • Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag: 10.00 uur tot 15.30 uur
 • Vrijdag: 13.00 uur tot 15.30 uur
 • Niet op zondagen
 • Niet op wettelijke feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december
 • Niet op gemeentelijke sluitingsdagen: 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december
 • Niet op 24 en 31 december vanaf 12 uur

Opgelet! De tijdstippen van de huwelijken, die op dezelfde dag voltrokken worden, worden op elkaar afgestemd wat betreft het uur en de locatie. Hierbij is het eerst aangegeven huwelijk bepalend. Elk huwelijk duurt maximaal een half uur.

Waar kan er gehuwd worden?

 • Trouwzaal
 • Kerk Guvelingen, kiosk stadpark, abdijtoren, zwevende kapel Helsheaven en burcht Brustem
 • Academiezaal

Prijs van de locaties:

 • Trouwzaal: 75 euro
 • Kerk Guvelingen, kiosk stadpark, abdijtoren, zwevende kapel Helsheaven en burcht Brustem: 100 euro
 • Academiezaal: 150 euro

Procedure

Vastleggen huwelijksdatum en -uur

Voorwaarden

Het burgerlijk huwelijk of huwelijk ‘voor de wet’ moet in België plaatsvinden vóór het religieus huwelijk.

De huwelijksreservatie is pas definitief als je dossier volledig is.

Tijdens je afspraak zal je info krijgen over welke documenten je moet voorleggen om te kunnen huwen.

Wanneer reserveren? 

 • Maximum 1 jaar voor de geplande huwelijksdatum.

Door wie?

 • Beide partners
 • Of één van de partners

Hoe huwelijksdatum en -uur vastleggen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14

Wat meebrengen?

 • Jullie identiteitskaarten

Aangifte van het huwelijk

Voorwaarden partners

 • Je bent minstens 18 jaar
 • Je trouwt uit ‘vrije’ wil
 • Je mag niet tegelijk met iemand anders getrouwd zijn
 • Je mag niet tegelijk met iemand anders dan de toekomstige huwelijkspartner wettelijk samenwonend zijn
 • Er mag geen nauwe verwantschap of bloedband tussen de partners zijn
 • Je huwt niet voor de ‘schijn’ uit economische, zakelijke of emotionele overwegingen voor jezelf of je partner

Opgelet! De voorwaarden voor niet-Belgen worden bepaald door hun eigen nationale wetgeving.

Voorwaarden getuigen

 • Maximaal 4 getuigen, maar het is niet verplicht om te huwen met getuigen
 • Minimum 18 jaar

Voorwaarden huwelijksaangifte

 • Het huwelijksdossier is volledig
 • Er is geen twijfel over de echtheid van je documenten en je identiteitsgegevens

Wanneer?

 • Ten vroegste 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum en minstens 15 dagen voor de geplande datum. We raden aan om dit te doen minstens 1 maand voor de geplande huwelijksdatum.

Door wie?

 • Beide partners
 • Of één van de partners met volmacht van de andere partner

Hoe huwelijksaangifte doen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het KlantenContactCenter op 011 70 14 14

Breng mee:

 • jullie geldige identiteitskaart/vreemdelingenkaart/identiteitsbewijs
 • de volmacht van je partner indien zij/hij niet meekom
 • in voorkomend geval de gegevens van de getuigen (kopie identiteitskaart)

Als één van de beide of de beide partners niet de Belgische nationaliteit heeft/hebben of niet in België geboren zijn ook:

 • je buitenlandse geboorteakte
 • bijkomend als je niet in België bent ingeschreven: bewijs van nationaliteit, bewijs van inschrijving en bewijs van woonst (bewijs van inschrijving of bewijs actuele verblijfplaats of bewijs gewone verblijfplaats sedert meer dan 3 maanden)
 • bijkomend als je na 18-jarige leeftijd in België kwam wonen en werd ingeschreven: bewijs van ongehuwde staat en uittreksel uit nationale wetgeving (certificat de coutume) met vermelding van huwelijksvoorwaarden

Opgelet!

 • Buitenlandse documenten moeten recent zijn, zo nodig voorzien zijn van een legalisatie en  vertaald zijn naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
 • Mogelijk wordt je dossier doorgestuurd naar het parket van de Procureur des Konings voor onderzoek.

Tip

 • Gelet op de complexiteit van het dossier informeer je best vooraf bij het loket Burgerlijke stand welke documenten noodzakelijk zijn. Als je kennis van de Nederlandse taal onvoldoende is, breng je een vertaler/tolk mee die zowel jouw taal alsook het Nederlands machtig is.

Prijs

De huwelijksaangifte is gratis.

Je betaalt het bedrag voor je huwelijkslocatie (zie hierboven) en trouwboekje (20 euro) tijdens de afspraak van de huwelijksaangifte.

Huwelijksceremonie

Voorwaarden

 • Het huwelijksdossier is samengesteld
 • De akte van huwelijksaangifte werd ondertekend
 • Er zijn geen wettelijke bezwaren tegen de huwelijksvoltrekking

Op de afgesproken dag en uur verbindt de ambtenaar van de Burgerlijke stand jullie in de ‘echt’. Daarvan wordt onmiddellijk een akte van huwelijk opgemaakt.

Prijs

Je betaalt het bedrag voor je huwelijkslocatie en trouwboekje tijdens de afspraak van de huwelijksaangifte.

Trouwen in het buitenland

Je vindt alle info op belgium.be.

Digitaal loket

Naar top