Hulp nodig als niet-Belg?

Je bent van vreemde origine en je verblijft in Sint-Truiden. Je bent onvoldoende op de hoogte van de rechten en plichten die in ons land gelden. Je kent onze taal niet. 
Je wil je integreren en je inburgeren in onze maatschappij. Dat kan door administratieve hulp, taalonderwijs en tewerkstelling.

Je kan hiervoor terecht bij diverse instanties.

Team Sociale zaken - Integratie

Wat?

Deelname aan sociaal-culturele leven, leren Nederlandse taal, actieve rol opnemen in de samenleving, integratie door allerlei programma’s, …

Contact: T 011 70 15 37 | info.integratiedienst@sint-truiden.be | website

Sociaal Huis OCMW | Dienst Vreemdelingen

Wat?

Begeleiding en ondersteuning door maatschappelijk werkers op administratief, taalkundig en arbeidsvlak

Contact: 011 60 60 44 | sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be | website

Agentschap Integratie en Inburgering | Huis van het Nederlands

Wat?

Oefenen van de Nederlandse taal

Contact: T 011 59 89 91 | hasselt.zuid@integratie-inburgering.be | website

Gerelateerde items

Naar top