Heffing op tweede verblijven

Datum bekendmaking maandag 3 januari 2022 Datum zitting dinsdag 21 december 2021 Gemeenteraad

Voor de aanslagjaren 2022 tot 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijven die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Sint-Truiden.

Voor wat / voor wie?

Als tweede verblijf wordt beschouwd, elke private woongelegenheid die de eigenaar of huurder niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hem/haar voor bewoning kan worden gebruikt, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

Als tweede verblijf worden evenwel niet beschouwd:

 • De lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
 • Garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens;
 • Een private woongelegenheid die niet aan de criteria van een minimum aan bewoonbaarheid voldoet. M.a.w. als blijkt uit onderzoek dat de woongelegenheid niet als tweede verblijf kan worden benut:
  • De woning is niet stabiel/veilig genoeg;
  • De woning kan stedenbouwkundig niet erkend worden als tweede verblijf;
  • Het ontbreken van of te minimale bemeubeling;
  • Sanitaire voorzieningen: het ontbreken van een goed functionerend toilet, stromend water, aansluiting op riolering;
  • Het ontbreken van verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een woonfunctie tot een normale temperatuur en op een veilige manier te kunnen verwarmen;
  • De afwezigheid van elektriciteit om de woning te kunnen verlichten en elektrische installaties op een veilige manier te kunnen gebruiken.
 • De woongelegenheden die minder dan 3 maanden per aanslagjaar bewoond worden (aantonen aan de hand van afrekeningen water en elektriciteitsverbruik);
 • De woongelegenheden die zijn opgenomen in de registers inzake leegstand en verwaarlozing.

Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op 700 euro per tweede verblijf.
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar verschuldigd.

Downloads

Naar top